Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Herrekenen verloningen

Door het aanmaken van dit overzicht worden alle gedane verloningen herrekend voor het geselecteerde loonjaar. Het overzicht toont je per declaratie van een flexwerker of er verschillen zijn geconstateerd sinds de laatste verloning. Het overzicht is aan te maken voor de hele werkmaatschappij of voor één specifieke flexwerker. Het herrekenen van alle verloningen voor de hele werkmaatschappij is in beheer van Easyflex. Wil je het overzicht voor de hele werkmaatschappij aanmaken, neem dan contact op met Easyflex om in te plannen wanneer de herrekeningen kunnen plaatsvinden. Het overzicht is het hele jaar door aan te maken.

Let op! Als het overzicht 'Herrekenen verloningen' is gestart is het niet mogelijk om te verlonen en/of factureren tot het overzicht is verwerkt. Let op! Dit overzicht hoef je alleen aan te maken indien je in de loop van het jaar de percentages voor sociale verzekeringen op bedrijfsniveau heeft gewijzigd of als er op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij een flexwerker iets is gewijzigd. Let op: Indien er herrekeningen plaatsvinden worden er nieuwe loonspecificaties aangemaakt met bijbehorende journaalposten. Deze journaalposten worden verwerkt tijdens het aanmaken van het overzicht 'Journaalposten lonen'. Eventuele wijziging in de loonaangifte worden meegestuurd als correcties in de eerstvolgende aanlevering.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Loonjaar

Hier komt standaard het huidige jaar te staan. Je hebt de keuze uit alle operationele loonjaren

Herrekenen

Standaard staat hier 'De geselecteerde persoon'.

Flexwerker

Je selecteert met de knop 'zoeken' een flexwerker. Je hebt de keuze uit alle flexwerkers met afgewikkelde urendeclaraties.

Verlonen

In dit veld selecteer je over welke urendeclaraties de herrekening moet plaatsvinden. Je hebt de keuze uit:

 • Herrekenen met NeWML
  Met deze optie worden alle urendeclaraties van achter naar voren herrekend. Alle herrekende mutaties worden dan per tijdvak verrekend waardoor er per tijdvak een nieuwe loonspecificatie met de nieuwe NeWML berekening aangemaakt wordt. Op het moment je een herrekening wilt uitvoeren en je hebt de NeWML berekening aanstaan adviseren wij om deze optie te selecteren. Ook kun je deze optie gebruiken als je alle mutaties van een herrekening per tijdvak wilt hebben in plaats van op één tijdvak.

 • Alle urendeclaraties
  Standaard instelling. Deze gebruik je wanneer je de NeWML-berekening niet aan hebt staan.
 • Eerste urendeclaratie
  Deze optie gebruik je alleen wanneer er sprake is van een wijziging bij de sociale verzekeringen of de loonheffing. Easyflex hanteert VCR (Voortschrijdend Cumulatief Rekenen) waardoor alles automatisch wordt herrekend voor de overige urendeclaraties. Deze optie gebruik je dus niet als de berekening van het NeWML aan staat.

Vanaf

In dit veld kun je een specifieke ingangsdatum ingeven indien gewenst. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.

t/m

In dit veld kun je een specifieke einddatum ingeven indien gewenst. Met behulp van de 'kalender-knop' kun je een datum selecteren, of deze handmatig invoeren. Indien er sprake is van VCR rekenen (voortschrijdend cumulatief rekenen) wordt er geen rekening gehouden met de einddatum.

Opties - Bij een herrekening moeten deze opties standaard aangevinkt staan

 • Niet herrekenen van dubbele huisvesting
  Indien je de ET-uitruil niet mee wil nemen in de herrekening, selecteer je deze optie. Deze optie moet standaard aan staan. Het overzicht ‘Herrekenen verloningen’ is niet bedoeld om de dubbele huisvesting/ ET-uitruil te herrekenen. Om de ET-uitruil te corrigeren adviseren wij om de urendeclaraties terug- en op te boeken. Zet de opboeking op wachten en verloon de correctie, zodat het tijdvak op 0 staat. Hierna kan de opboeking verloond worden.

 • Niet herrekenen van verzekeringen
  Indien je de zorgverzekering (Holland Zorg) niet mee wil nemen in de herrekening, selecteer je deze optie. Deze optie vink je uit als je de zorgverzekering wilt herrekenen.

 • Niet herrekenen van loonbeslagen
  Indien je de loonbeslagen niet mee wil nemen in de herrekening, selecteer je deze optie.

 • Niet herrekenen instelling automatisch uitbetalen bovenwettelijke vakantiedagen
  Op het moment dat het vinkje aanstaat wordt er voor de NeWML berekening gekeken naar de instelling zoals deze was ten tijde van de verloning. Staat het vinkje uit, dan wordt er voor de NeWML berekening gekeken naar de huidige instelling.

  Let op! Als je geen van bovenstaande opties selecteert worden al deze gegevens herrekend.

 • Niet herrekenen toegestane inhoudingen
  Deze optie is alleen beschikbaar voor medewerkers van Easyflex. Met deze optie is het mogelijk flexwerkers te herrekenen zonder de schuldenpositie te kunnen wijzigen. Deze optie mag enkel toegepast worden wanneer er een herrekening wordt uitgevoerd omdat er wijzigingen zijn in het werkgeversdeel, bijvoorbeeld wanneer de gediff. Premie Whk (ZW-flex) gecorrigeerd moet worden. Wanneer er ook wijzigingen zijn in het werknemersdeel kan deze optie namelijk leiden tot een incorrect NeWML. Voor vragen over deze optie kun je contact opnemen met het Service Center.

Sorteren

Je kunt binnen herrekenen verloningen geen sorteringen aangeven.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het registratienummer van de flexwerker

 • de naam van de flexwerker op alfabetische volgorde

 • de declaratienummers die zijn verloond en nagelopen

 • het jaar

 • het tijdvak

 • het weeknummer

 • het nettoloon na herrekening

 • opmerking

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.