Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Loonaangifte

Met dit overzicht wordt de loonaangifte voor de Belastingdienst aangemaakt.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Loonheffingennummer

Je dient aan te geven voor welk loonheffingennummer de loonaangifte moet worden verwerkt, je hebt de keuze uit:

 • Alle loonheffingennummers

 • Eén loonheffingennummer
  de loonheffingennummers worden afzonderlijk getoond

Aangiftejaar en periode

Je dient aan te geven voor welke periode het overzicht moet worden verwerkt. Wanneer je één loonheffingennummer hebt geselecteerd wordt automatisch de eerstvolgende aanleverperiode getoond. Indien je hebt gekozen voor alle loonheffingennummers wordt alleen het aangiftejaar getoond. De periode wordt niet getoond omdat bij elk loonheffingennummer een andere periode kan zijn vastgelegd. Bij het verwerken van het overzicht wordt automatisch de juiste periode per loonheffingennummer getoond.

Sorteren

Je kunt binnen de loonaangifte geen sorteringen aangeven.

Nadat je dit overzicht hebt verwerkt binnen de module Backoffice worden de gegevens automatisch aangeleverd aan de belastingdienst. Dit gebeurt elke 15 minuten. Easyflex adviseert je echter wel om te controleren of deze gegevens ook daadwerkelijk zijn ontvangen door de belastingdienst. Dit kan je doen door met jouw bedrijfsgegevens in te loggen op de website van de belastingdienst.
Let op! Bovenstaande wijze van verwerking is niet geldend indien de aanleverwijze 'zelf aanleveren' is.

Overzicht

Het overzicht geeft op twee manieren de gegevens weer. Op de eerste pagina staan de volgende gegevens:

 • loonheffingennummer

 • aangiftetijdvak

 • volgnummer

 • loon LB

 • loon SV

 • bijdrage ZVW

 • loonheffingen

 • eindheffingen

 • afdrachtvermindering

 • premies

 • correcties

 • te betalen

Op de volgende pagina wordt de loonaangifte uitgebreid weergegeven. Naast het loonheffingennummer, aangiftetijdvak en het volgnummer worden hier ook gegevens voor loonbelasting, premieheffing en sociale verzekering weergegeven. Alleen de kolommen van het tijdvak waarvoor aangifte wordt gedaan en waarin correcties zijn gemaakt tonen gegevens.

Foutenrapport: Wanneer je na het aanmaken van de loonaangifte een foutenrapport krijgt dan dien je deze eerst af te handelen alvorens het overzicht succesvol verstuurd kan worden. Nadat de meldingen zijn afgehandeld maak je dit overzicht opnieuw aan.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.