Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Pensioenaanleveringen (historisch)

Overzicht van alle pensioenaanleveringen die zijn gedaan of die nog aangegeven moeten worden. 

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Type persoon

Je dient hier het type persoon te selecteren waarvoor je het overzicht wilt aanmaken: flexwerker of vaste medewerker.

Flexwerker

Je kunt hier een flexwerker of vaste medewerker selecteren.  Selecteer je geen flexwerker of vaste medewerker dan wordt het overzicht voor alle flexwerkers of vaste medewerkers aangemaakt.

Betreft aanlevering van

Je kunt een keuze maken voor de betreffende aanlevering. Je kunt kiezen uit de pensioenfondsen waarvoor een aanlevering is ingericht (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanlevering).

Status aangifte

Je hebt de keuze uit:

 • Reeds aangegeven
  de gegevens per periode van de pensioenaanleveringen die je al aangegeven hebt

 • Nog aan te geven
  de gegevens per periode die nog aan te geven zijn

Loonjaar

Hier selecteer je het loonjaar waarvoor je het overzicht wilt aanmaken. Dit is alleen mogelijk bij selectie op 'Reeds aangegeven'.

Vanaf periode

Hier selecteer je de periode vanaf waarvoor je het overzicht wilt aanmaken. Dit is alleen mogelijk bij selectie op 'Reeds aangegeven'..

Loonjaar

Hier selecteer je de periode tot en met waarvoor je het overzicht wilt aanmaken. Dit is alleen mogelijk bij selectie op 'Reeds aangegeven'.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • registratienummer flexwerker / vaste medewerker

 • naam flexwerker/ vaste medewerker

 • burgerservicenummer
 • periode (alleen bij selectie 'nog aan te geven)
 • geboorte datum

 • aantal gewerkte uren

 • premieloon werknemer

 • premieloon werkgever

 • premie werknemer

 • premie werkgever

 • de totale premie

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.