Via dit overzicht kun je een lijst maken waarop één of alle rollen met de daarbij behorende rechten worden getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Rol

Je dient een filter in te stellen voor de rol. Je hebt de keuze uit:

 • Alle rollen
  Het overzicht wordt voor alle aanwezige rollen aangemaakt.

 • 'Naam rol'
  Je kunt één van de bestaande rollen binnen Easyflex selecteren. Van deze rol worden de programmarechten getoond.

Toon

In dit veld selecteer je de wijze waarop het overzicht aangemaakt dient te worden. Je hebt de keuze uit:

 • Alle programma's en rechten
  alle programma's met de bijbehorende rechten worden getoond

 • Alleen toegankelijke programma's
  alleen de toegankelijke programma's van de geselecteerde rol (of alle rollen) worden getoond

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond: De instelling van het overzicht, heb je gekozen voor alleen toegankelijke programma's of alle programma's en rechten en de bijbehorende rol. Verder worden de toegang en de programmanaam getoond.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.