Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Margefacturatie

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht. 

Verwerkingswijze

Je hebt hier de keuze uit de opties 'Pro forma' en 'Definitief'.

Omzet verdeling

Standaard wordt hier 'Boven factor voor intermediair' zichtbaar. Wanneer je deze omzet verdeling toepast werkt het als volgt:

 • Uurloon x factor = werkmaatschappij omzet
 • Omzet - werkmaatschappij omzet = intermediair omzet

Je kunt ook kiezen voor 'Boven factor voor werkmaatschappij'. Als je daarvoor kiest is de werking exact andersom:

 • Uurloon x factor = intermediair omzet
 • Omzet – intermediair omzet = werkmaatschappij omzet

Gefactureerde regels

Het is mogelijk om het overzicht aan te maken met de volgende opties:

 • Selectie op factuurnummer
  Wanneer je kiest voor selectie op factuurnummer worden er factuurregels geselecteerd die op de door jou ingegeven factuurnummers voorkomen.
 • Selectie op factuurdatum
  Wanneer je kiest voor selectie op factuurdatum worden er factuurregels geselecteerd die op de door jou ingegeven factuurdatums voorkomen.

Factuurnummer vanaf

Wanneer je bij 'Selectie' hebt gekozen voor 'Selectie op factuurnummer' kun je hier de betreffende factuurnummers ingeven. 

Factuurdatum vanaf

Wanneer je bij 'Selectie' hebt gekozen voor 'Selectie op factuurdatum' kun je hier de betreffende factuurdatums ingeven.

Niet gefactureerde regels

Je kunt een keuze maken tussen 'N.v.t.' en 'Selecteren voor margeberekening'. Wanneer je voor 'N.v.t.' kiest zal er niets worden gedaan met niet gefactureerde looncomponenten waarvoor een factor is ingesteld. Als je dit juist wel wilt, dan kies je voor 'Selecteren voor margeberekening'. In dat geval worden niet gefactureerde (maar alleen verloonde) looncomponenten wel meegenomen in de margefacturatie, als daarvoor een factor is ingesteld in het betreffende factorschema. De niet gefactureerde regels worden dan in mindering gebracht op de marge van de intermediair. 

Let op: de niet gefactureerde regels, waarvoor wel een factor is ingesteld, zullen alleen meegenomen worden in de margefacturatie wanneer deze regels zijn verloond. 

Datum vanaf

Je kunt hier alleen een datum ingeven wanneer je bij 'Niet gefactureerde regels' hebt gekozen voor 'Selecteren voor margeberekening'. Als je dat hebt gedaan zullen de niet gefactureerde looncomponenten die zijn verloond vanaf de datum die hier wordt ingegeven meegenomen worden voor de margefacturatie. Het is niet verplicht om 'tot en met' datum in te geven. 

Relatie

Wanneer je hier een relatie selecteert worden alleen voor deze relatie factuurregels geselecteerd.

Aanmaken voor

Hier kun je kiezen uit 2 mogelijkheden:

 • Uitsluitend nieuwe factuurregels
  Alleen de aangemaakte factuurregels sinds de laatste keer dat het overzicht actief was worden geselecteerd.
 • Alle factuurregels
  Alle factuurregels worden geselecteerd. 

Handmatige facturatie

Er zijn 2 opties:

 • Aanmaken voor facturatie
  Wanneer het overzicht wordt verwerkt worden automatisch handmatige factuurregels aangemaakt, welke direct te verwerken zijn tot een factuur voor de intermediair.
 • Niet aanmaken
  Er worden geen handmatige factuurregels aangemaakt. 

Layout factuurregels

Er zijn 3 opties die je kunt aanvinken:

 • Datum
  De datum waarop de flexwerker heeft gewerkt wordt getoond op de margefactuur.
 • Periodenummer en jaar
  De periode en het jaar waarin de flexwerker heeft gewerkt wordt getoond op de margefactuur.
 • Registratienummer persoon
  Het registratienummer van de flexwerker wordt getoond op de margefactuur.

Geagendeerd voor

Als je ervoor hebt gekozen om handmatige factuurregels aan te maken kun je bij 'Geagendeerd voor' een datum ingeven. Deze datum zal dan ook te zien zijn op tabblad 'Facturatie > Handmatige facturen' bij de intermediair. Als je hier een datum ingeeft is het mogelijk om middels het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' alle margefacturen in één keer te genereren middels het vinkje 'Factureren handmatig'. Let op: wanneer de datum bij 'Geagendeerd voor' nog niet is verstreken ten tijde van het aanmaken van het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties', dan zal de factuur nog niet worden gegenereerd.

Afw. factuurdatum

Indien gewenst kun je een afwijkende factuurdatum ingeven voor het aanmaken van de margefactuur. 

Factuur documentdatum

Indien je gebruik wenst te maken van een afwijkende factuurdatum op de margefactuur kun je de gewenste datum hier ingeven.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Factuurnummer
 • Debiteurennummer - factuurnummer
 • Bedrijfsnaam - factuurnummer

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • Factuurnummer
 • Debiteur
 • Omschrijving
 • Factuurdatum
 • Uren/eenheden
 • Factorafspraak
 • Toeslag
 • Tarief
 • Omzet
 • Uurloon/belast
 • Onbelast
 • Factor basis
 • Factor toeslag
 • Werkmij omzet
 • Intermediair omzet
 • Intermediair omzet %

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.