Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Cumulatieve journaalposten lonen

Op dit overzicht worden alle gegenereerde journaalposten gecumuleerd getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Rapportagetijdvak

 • Variabel tijdvak
  Hier kun je handmatig een periode invoeren.
 • Financiële boekingsperiode
  Hier kun je voor een jaartal kiezen en een bijbehorende periode (4-weken of maand, dit is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen).
 • Jaar
  Wil je voor het huidige of één van de vorige jaren de rapportage opvragen dan kies je voor 'Jaar'

Jaar

Hier selecteer je het huidige of één van de voorgaande loonjaren die in Easyflex staan.

Periode

Voor het huidige jaar en de voorgaande jaren kun je hier een periode selecteren

Vanaf / Tot en met

Hier kun je handmatig een periode ingeven indien je bij 'Rapportagetijdvak' hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak'.

Debet en credit saldo

Je kunt kiezen uit 'Ja' of 'Nee'. Indien je voor 'Ja' kiest heb je de mogelijkheid om de aansluiting te controleren tussen de totalen zoals die door jou via het overzicht 'Journaalposten lonen' zijn geëxporteerd naar je financiële administratie. De saldering wordt uitgevoerd per grootboekrekening en boekingsdatum.
Indien je kiest voor 'Nee' zal het overzicht een debet en credit afzonderlijk laten zien. De totalen zullen dan niet gelijk zijn aan het totaal zoals vermeld in het geëxporteerde overzicht 'Journaalposten lonen'.

Salderen per grootboekrekening

Je kunt kiezen uit 'Ja' of 'Nee'. Indien je voor 'Ja' kiest, zie je één grootboekrekening per nummer. Indien je voor 'Nee' kiest kun je meerdere gelijke grootboekrekeningnummers zien die uitgesplitst zijn per kostenplaats en/of kostensoort. Indien je voor 'Nee' kiest kun je tevens aanvinken of je het saldo per verschillende boekingsdatum wilt zien. De boekingen per grootboekrekening worden dan uitgesplitst naar de verschillende boekingen per dag. Het resultaat is 1 saldo per dag waarop geboekt is. Stel dat er 2 boekingen op 1 dag gedaan zijn op het betreffende rekeningnummer, dan wordt dit 1 regel.

Persoon

Je kunt 1 specifieke flexwerker selecteren waarvoor het overzicht wordt aangemaakt zodat je alle boekingen ziet van de betreffende flexwerker. 

Grootboekrekening

Je kunt 1 specifieke grootboekrekening selecteren waarvoor het overzicht wordt aangemaakt zodat je alle boekingen ziet van de specifieke grootboekrekening.

Sorteren

Je kunt binnen de Cumulatieve journaalposten lonen geen sorteringen aangeven.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het rekeningnummer
 • de rekeningnaam
 • de kostenplaats
 • de kostensoort
 • te verwerken debet en credit saldo
 • verwerkt debet en credit saldo
 • het totaal debet en credit

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.