Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Exporteren crediteuren

Aanmaken van een exportbestand crediteuren (t.b.v. reverse billing) voor de financiële administratie. Dit overzicht kan alleen worden aangemaakt wanneer bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie' voor financieel pakket 'Exact Online', 'Twinfield', 'AccountView' of 'iMuis' is gekozen. 

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Exporteren

Je dient aan te geven welke crediteurengegevens je wilt exporteren, je hebt de keuze uit:

 • Alleen gewijzigde crediteuren > wijzigingen op tabblad 'ZZP > Reverse billing' in de zoeknaam, de bedrijfsnaam, de adresgegevens, het e-mailadres, soort btw en het crediteurennummer. Daarnaast bij wijzigen van bankrekeningnummer (tabblad Betalingen) en de locatie (tabblad Algemeen). 
 • Alle crediteuren > bijvoorbeeld wanneer je een nieuw boekhoudpakket gebruikt)

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de debiteurgegevens getoond dienen te worden, je hebt de keuze uit:

 • Crediteurennummer
 • Locatie - crediteurennummer
 • Bedrijfsnaam
 • Locatie - bedrijfsnaam

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het debiteurennummer
 • de bedrijfsnaam
 • het factuuradres
 • de locatie
 • de BTW aangifte
 • de naam van de contactpersoon aan wie de factuur is gericht
 • het telefoonnummer

Exportbestand

Indien er gekozen is voor een koppeling met Exact Online, Twinfield, AccountView of iMuis is er een exportbestand beschikbaar.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.