ZZP

Wanneer je een flexwerker tewerk gaat stellen welke werkzaam is als ZZP'er kun je alle gegevens omtrent een ZZP'er vastleggen. Je kunt hier ook een VAR verklaring vastleggen. Let op: Sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.

BTW-identificatienummer

In dit veld kun je het BTW-identificatienummer van de zzp-er vastleggen.

Buitenlands BTW-identificatienummer

Indien er sprake is van een buitenlands BTW-nummer kun je het vinkje aanzetten bij 'Buitenlands BTW-identificatienummer'. Op die manier worden de reguliere controles niet uitgevoerd en gelden er geen restricties, zodat je het juiste buitenlandse BTW-nummer kunt vastleggen. Indien er sprake is van een Nederlands BTW-nummer zet je dit vinkje niet aan en zal het BTW-nummer worden gecontroleerd en gelden de normale restricties.

Kamer van Koophandelnummer

Buitenlands KVK-nummer

Zodra je het vinkje aanzet bij 'Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer' komt de optie 'Buitenlands KVK-nummer' beschikbaar. Is er sprake van een buitenlands Kamer van Koophandel nummer dan zet je het vinkje aan. Hierdoor worden de reguliere controles op de invoer niet uitgevoerd en gelden er geen restricties, zodat je het juiste buitenlandse KvK-nummer kunt vastleggen.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer

Middels het plaatsen van een vinkje kun je het Kamer van Koophandelnummer van de ZZP'er vastleggen. Wanneer je hier niets ingeeft is het ook niet mogelijk om gegevens van de VAR verklaring vast te leggen. Wanneer je een ZZP'er met een vrij beroep tewerk stelt is het voor deze niet verplicht geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel. Echter dien je in Easyflex een Kamer van Koophandelnummer vast te leggen. Je kunt voor de niet geregistreerde ZZP'ers een willekeurig nummer vastleggen, bijvoorbeeld 99999999. Er worden geen controles uitgevoerd op dit nummer. Let op: vanaf 1 juli 2008 is het voor alle beroepen verplicht om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Controle uitgevoerd op

De datum waarop je de inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft gecontroleerd leg je hier vast. 

VAR verklaringen

Per 1 mei 2016 is de VAR vervallen. Voer je als controle datum bij het Kamer van Koophandel nummer een datum in na 1 mei 2016 is het niet meer mogelijk om een VAR verklaringen vast te leggen. De velden bij 'Detailinformatie' blijven disabled.

Voor data tot 1 mei 2016 kun je wel een VAR verklaring vastleggen.

Detailinformatie

VAR geldig voor

Hier wordt automatisch het jaartal getoond welke je bij VAR verklaringen hebt geselecteerd.

Afgegeven op

De datum waarop de VAR verklaring is afgegeven leg je hier vast. 

Gecontroleerd op

De datum waarop je de geldigheid van de VAR verklaring heeft gecontroleerd leg je hier vast. 

Gecontroleerd door

Hier kun je de medewerker selecteren welke de gegevens van de VAR verklaring heeft gecontroleerd. 

VAR verklaring

Hier kun je een kopie van de VAR verklaring vastleggen. Je kunt alleen een document vastleggen wanneer je ook daadwerkelijk gegevens voor het betreffende document hebt vastgelegd. Wanneer je geen detailinformatie hebt vastgelegd kun je geen kopie van een VAR verklaring vastleggen. Je kunt het bestand direct vastleggen middels een scanner of webcam (het document wordt direct in Easyflex geïmporteerd), een afbeelding plakken of importeren vanaf je harde schijf. Tevens is het mogelijk om vastgelegde afbeeldingen te verplaatsen naar het documentenarchief van de flexwerker of terug naar je harde schijf, waardoor je deze ook kunt afdrukken. 

Reverse billing

Wanneer reverse billing toegepast moet worden voor een ZZP'er kun je op dit tabblad de benodigde gegevens vastleggen.

Om reverse billing in te schakelen moet het volgende vastgelegd worden:

 • Dienstafname reverse billing (neem hiervoor contact op met Sales);
 • Nummerreeks in 'Bedrijfsinstellingen > Crediteuren';
 • KvK-nummer van de flexwerker op tabblad 'ZZP';
 • BTW-identificatienummer van de werkmaatschappij op tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen';
 • BTW-identificatienummer van de flexwerker op tabblad 'ZZP'.

Wanneer één of meer van bovenstaande punten nog niet zijn vastgelegd wordt er een melding zichtbaar op tabblad 'Reverse billing':

Factuuradres reverse billing

Hier kun je de factuurgegevens vastleggen t.b.v. reverse billing. 

Factuur e-mailadres

Het e-mailadres dat gebruikt moet worden bij de verzending van de inkoopfacturen kan hier worden vastgelegd. 

Soort BTW

Hier leg je de btw-instelling vast (waarbij het goed is om te weten dat als bij de ZZP’er of de relatie btw verlegd wordt ingesteld, dit wordt toegepast op zowel de inkoopfactuur als de verkoopfactuur).

Crediteurennummer

Het crediteurennummer moet uniek zijn en wordt automatisch gevuld op basis van de nummerreeks in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Crediteuren'. 

KOR-regeling

Indien de ZZP'er gebruik maakt van de KOR-regeling kun je deze optie aanvinken. Wanneer dit is aangevinkt wordt het veld 'Soort BTW' disabled en zal standaard de btw instelling 'Levering BTW vrij in Nederland' toegepast worden op de reverse billing facturen.

Reverse billing actief

Staat het vinkje 'Reverse billing' aan dan worden er vanaf dat moment inkoopfacturen gegenereerd. Staat dit vinkje uit, dan vindt er (zoals nu ook al het geval is bij de ZZP'er) geen verloning plaats en kun je alleen de inlener factureren.

Eerstvolgende factuurnr

In dit veld is het mogelijk om een afwijkend factuurnummer voor de reverse billing facturen vast te leggen. Standaard wordt hier 1 ingevuld (tenzij er reeds reverse billing facturen zijn aangemaakt en er dus sprake is van een ander factuurnummer). Je kunt dit factuurnummer naar wens aanpassen (max. 8 cijfers). Per loonjaar is in te stellen welk eerstvolgende factuurnummer moet worden toegepast. Het factuurnummer kan niet lager zijn dan het vorige factuurnummer, omdat anders het risico bestaat dat twee facturen worden aangemaakt met hetzelfde factuurnummer. 

Factuurinstellingen

Gewerkte uren op factuur

Je kunt aangeven hoe de gewerkte uren van de ZZP'er op de reverse billing factuur getoond moeten worden:

 • Cumuleren per week
  het totaal aantal uren van de ZZP'er wordt per week getoond, bijvoorbeeld week 3 totaal 40.00 uur.
 • Cumuleren per declaratie
  het totaal van één declaratie wordt gecumuleerd. Dit is met name van belang voor 4-weken en maanddeclaraties. Alle uren van een 4-wekenperiode of van een maand worden gecumuleerd, bijvoorbeeld 2007 - september 160.00 uur
 • Specificeren per dag
  het aantal uren van de ZZP'er wordt per dag getoond, bijvoorbeeld maandag 8.00 uur, dinsdag 8.00 uur.

Standaard staat deze keuze op 'Cumuleren per declaratie'.

Facturen

Op dit tabblad worden de reverse billing facturen zichtbaar. Vanuit hier kunnen de gegenereerde inkoopfacturen worden ingezien en worden verzonden naar de betreffende ZZP’er.

Middels de filterinstellingen 'Jaar', 'Betaald', 'Verzonden' en 'Factuurnummer' kun je ervoor zorgen dat de gewenste reverse billing facturen zichtbaar worden.

B

In de kolom 'B' kan een vinkje gezet worden indien de factuur is betaald. Zolang de factuur nog niet als ‘Betaald’ is gemarkeerd, komt het bedrag van elke factuur terug op het overzicht ‘Saldilijst’ en ‘Aanmaken betaalopdrachten’.

Inzien

Middels de knop 'Inzien' kan de reverse billing factuur worden geraadpleegd.

Overzicht

Middels de knop 'Overzicht' kun je een overzicht genereren van alle reverse billing facturen die zijn aangemaakt. 

Detailinformatie

Diverse detailinformatie, zoals de factuurfatum, de verzenddatum en het btw bedrag worden hier zichtbaar. Tevens kan hier handmatig een betaaldatum en/of een aantekening worden ingegeven. 

Declaraties

De urendeclaraties die ten grondslag liggen aan de geselecteerde reverse billing factuur worden hier zichtbaar.

Facturen

De facturen die gegenereerd zijn door de facturatie van de urendeclaratie, die ten grondslag ligt aan de reverse billing factuur, worden hier zichtbaar.