Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Loonschema's

Berichtsoort: Informatief

Via dit overzicht kun je een lijst maken waarop alle loonschema's worden getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Selectie

Het is mogelijk om het overzicht aan te maken met de volgende opties:

 • Alle
  Toont de loonschema's van zowel de werkmaatschappij als alle relaties
  Werkmaatschappij
 • Toont de loonschema's van de werkmaatschappij
 • Relaties
  Toont de loonschema's van alle relaties
 • Specifieke relatie
  Toont de loonschema's van een specifieke relatie die in het opvolgende veld is geselecteerd

Status flexwerker

Het overzicht kun je aanmaken met een selectie op de status van het loonschema. Je kunt een keuze maken uit:

 • Alle

 • Actief

 • Passief

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • bedrijfsnaam (naam relatie)

 • code (schemacode)

 • naam (schemanaam)
 • Startdatum
 • Einddatum
 • Loonschema (datum van gekozen loonschaal)
 • Uurloon per leeftijd

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.