Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - CBS en Nipo statistiek

Op dit overzicht worden omzet- en urengegevens voor de CBS en Nipo statistiek enquêtes getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht. Als je het overzicht automatisch periodiek aan wilt maken adviseren wij je om hier de optie 'automatisch' te selecteren. Met deze instelling wordt bij de jaarovergang automatisch het jaar opgehoogd en wordt altijd de juiste lijst gegenereerd. Door het selecteren van de optie 'handmatig' kun je het overzicht voor afgesloten loonjaren en loonjaren in afsluitfase aanmaken.

Jaar

Je dient het jaar, waarvoor je de statistiek wilt verwerken, te selecteren. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren met de statussen 'Operationeel', 'In afsluitfase' en 'Afgesloten'. Easyflex toont automatisch het operationele loonjaar. Door het activeren van de pijltjestoets kun je een keuze maken uit de (eventueel) overig aanwezige loonjaren.

Overzicht

Wanneer je CBS/Nipo statistiek deelnemer bent lever je per kwartaal gegevens aan middels dit overzicht. Op dit overzicht wordt getoond:

 • Het geselecteerde jaar
 • Indien van toepassing de geselecteerde locatie of het rayon
  Wanneer je als filterinstelling heeft gekozen voor Werkmaatschappij en deze bestaat uit meerdere locaties/rayons dan worden de resultaten hiervan allemaal in het overzicht getoond
 • Niposector
  Bijvoorbeeld fase A administratief of fase 1 administratief
 • Kwartaal 1/2/3/4
 • Uren
  Ook totalen per kwartaal
 • Omzet
  Ook totalen per kwartaal
 • Kostprijs
  Ook totalen per kwartaal
 • De resultaten
  Ook totalen per kwartaal

Op de vervolgpagina wordt per fase (A/B/C of 1-2/3/4) en kwartaal getoond hoeveel mannen en vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie voor de werkmaatschappij hebben gewerkt. De leeftijdscategorieën bestaan uit 'jonger dan 21 jaar', '21 jaar tot 30 jaar' en '30 jaar en ouder'. Wanneer de werkmaatschappij uit meerdere locaties en/of rayons bestaat wordt er ook een generaal totaal van deze gegevens aangemaakt.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.