Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Journalisering financiële instellingen

Op dit overzicht worden diverse financiële instellingen getoond. Zo worden eerst een aantal brongegevens getoond, bijvoorbeeld alle journaalrekeningen, vastgelegde locaties, alle sector risicogroepen die in Easyflex bekend zijn, de sectoren en de loonbelastingnummers. Vervolgens worden per looncomponent de journaalpostgegevens getoond. Deze gegevens bestaan uit:

 • Type looncomponent
  bijvoorbeeld loon normale uren, tijd voor tijd, vakantiegeld

 • Looncomponent
  de naam van het looncomponent, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding onbelast, pensioen Stipp

 • Rekeninggroep
  de rekeninggroepen van het looncomponent, bijvoorbeeld aansluiting voor loon SV, kosten, opbrengsten

 • Soort
  de soort rekening, bijvoorbeeld grootboek, kostenplaats, kostensoort

 • Rekeningnummer
  het rekeningnummer gekoppeld aan de rekeninggroep

 • Rekeningnaam
  de naam van het rekeningnummer

 • Code verwijzing
  wanneer er bij rekeningnummer gekozen wordt voor rekening per locatie, per sector e.d. wordt hier de code van de verwijzing getoond, bijvoorbeeld 01 of ADM-A

 • Naam verwijzing
  de volledige naam van de verwijzing wordt getoond, bijvoorbeeld Locatie 01 of Administratief fase A

Selectiecriteria

Voor journalisering financiële instellingen kun je geen selectiecriteria ingeven, alle financieel vastgelegde instellingen worden op deze lijst getoond.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de financiële instellingen getoond dienen te worden, je hebt de keuze uit:

 • Looncomponent

 • Rekeningnummer

Overzicht

Dit overzicht bestaat uit een voorblad en vervolgpagina's.

Op het voorblad wordt getoond:

 • de volgorde waarop de gegevens in het overzicht worden getoond

 • de bron
  locatie, sector risicogroep, sectoren en loonbelastingnummer

 • rekeninggroep

 • soort

 • rekeningnummer

 • rekeningnaam

Op het vervolgblad wordt getoond:

 • het type looncomponent

 • looncomponent

 • rekeninggroep

 • soort

 • rekeningnummer

 • rekeningnaam

 • code verw. (code verwijzing)

 • naam verwijzing

Exportbestand

Het overzicht 'Journalisering financiële instellingen' is uitgebreid met een exportbestand. Op die manier kun je dus ook in bijvoorbeeld Excel een lijst raadplegen van alle grootboeknummers met hun gekoppelde looncomponenten en vice versa. Het overzicht toont tevens of het looncomponent operationeel is.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.