Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Bedrijfsinstellingen (parameters)

Op dit overzicht worden alle instellingen getoond van vrijwel alle tabbladen uit het onderdeel 'Beheer > Bedrijfsinstellingen'. Enkele voorbeelden zijn de 'Algemene gegevens', 'Loonbelasting', 'Reserveringen', 'Looncomponenten', 'Sociale verzekeringen', 'Loon- en tariefafspraken' en 'Aanlevering'. Bij het aanmaken is het mogelijk om één jaartal te selecteren. Hierdoor worden alleen de bedrijfsinstellingen die actief zijn voor het gekozen jaar getoond.Verder hoef je alleen nog de filter 'Werkmaatschappij' aan te vinken en het overzicht direct uit te voeren of in te plannen.

Exportbestand:

Er is geen exportbestand beschikbaar.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.