Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Ingeplande matches

Berichtsoort: Management

Met dit overzicht kun je een bestaande match selecteren. Door deze in te plannen bij 'Wanneer verwerken’ wordt de match automatisch opnieuw gestart zodat je het huidige resultaat inzichtelijk heeft. Dit heeft als voordeel dat je de match niet handmatig opnieuw hoeft te starten. Kies ervoor om het exportbestand in jouw mailbox te ontvangen via 'Gereed melden aan’. 

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Match

Kies hier een match. Alle matches vanuit 'Frontoffice > Matching' worden getoond.

Bron

Hier wordt automatisch het selectietype van de match aangegeven. De getoonde gegevens zijn afhankelijk van de gekozen match.

Communicatiemiddelen

Je hebt de optie om alleen het communicatiemiddel op het exportbestand te tonen wanneer er 'Collectief’ en/of 'Persoonlijk’ is aangevinkt bij de flexwerker, relatie of contactpersoon. Wanneer je hier niets aanvinkt worden alle communicatiemiddelen getoond op het exportbestand.

Overzicht

Op het rapport van dit overzicht wordt in PDF geen bruikbare informatie getoond. Dit i.v.m. de evt. grootte van het resultaat. Om deze reden dien je het exportbestand te bekijken. 

Wanneer in de match geen handmatige kolommen toegevoegd zijn via ´Uitvoer samenstellen´ wordt er op het exportbestand standaard al veel resultaat getoond.
Heb je in de match wel zelf de kolommen bepaald, dan worden alleen deze kolommen getoond op het exportbestand.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.