Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Voorschotten

Het overzicht voorschotten geeft je een overzicht van de reeds verwerkte en nog te verwerken voorschotten.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verwerkingswijze

Je kunt een keuze maken voor 'Reeds verwerkte voorschotten' of 'Nog te verwerken voorschotten'.

Periode

 • Handmatig opgeven
 • Deze week
 • Deze 4-weken periode
 • Deze maand
 • Dit kwartaal
 • Dit halfjaar
 • Dit jaar

Vanaf

De datum vanaf wanneer de controleperiode aanvangt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de gekozen periode. Alleen wanneer je bij de periode 'handmatig opgeven' hebt geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Tot en met

De datum waarop de controleperiode eindigt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de gekozen periode. Alleen wanneer je bij de periode 'handmatig opgeven' hebt geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met voorschotten getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam
 • Locatie - Naam

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het soort overzicht (reeds verwerkte voorschotten of nog te verwerken voorschotten)
 • de opgegeven periode
 • het registratienummer en de naam van de flexwerker
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • declaratienummer
 • datum (week waarin het voorschot is of wordt verwerkt)
 • voorschot bedrag

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.