Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Vaste beloningen

Op dit overzicht worden de flexwerkers of vaste medewerkers gepresenteerd met hun actieve vaste beloningen

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Type persoon

Hier kun je een keuze maken uit:

  • Flexwerker
   alleen resultaten van de flexwerkers worden getoond

  • Vaste medewerker
   alleen resultaten van de vaste medewerkers worden getoond

  De keuze 'vaste medewerker' is alleen beschikbaar als je de rechten hebt om deze gegevens in te zien.

  Periode

  Je kunt hier een datum ingeven. De vaste beloningen worden getoond die binnen deze periode actief zijn en zijn meegenomen in de verloning. Als geen begin- en einddatum wordt opgegeven worden alle vaste beloningen die ooit zijn vastgelegd getoond.

  Persoon

  Je kunt hier een persoon selecteren. Er worden alleen gegevens getoond van de gekozen persoon.

  Relatie

  Je kunt hier een relatie selecteren. Er worden alleen gegevens getoond van de gekozen relatie.

  Looncomponenten

  Hier selecteer je één of meerdere looncomponenten. Je kunt alleen een selectie maken van componenten die kunnen worden vastgelegd bij de persoon onder de 'Vaste beloningen'. Er kunnen maximaal 100 looncomponenten tegelijk worden gekozen. Je selecteert een looncomponent door een vinkje te zetten achter het looncomponent. Als je een vinkje zet achter het looncomponenttype 'Vast loon' dan zijn automatisch alle componenten die daaronder vallen geselecteerd.

  Sorteren

  In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

  • Naam persoon

  • Looncomponent

  Overzicht

  Op het overzicht wordt getoond:

  • Registratienummer van de persoon

  • De naam van de persoon

  • Looncomponent

  • Bedrag belast

  • Bedrag onbelast

  • Percentage

  • Datum ingang

  • Datum einde

  • Eenheid

  • Maximum per week (ingeval van ET-huisvesting)

  • Inhouden (in geval van ET-overige kosten)

  • Tarief

  Exportbestand

  Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. In het exportbestand is een extra kolom beschikbaar. Namelijk: Tekst loonspecificatie, in deze kolom wordt de eigen naam van het looncomponent weergegeven die wordt gebruikt op de loonspecificatie van de persoon.

  JavaScript errors detected

  Please note, these errors can depend on your browser setup.

  If this problem persists, please contact our support.