Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Loonspecificaties VM administratie

Berichtsoort: Loonadministratie

Afdrukken van de aangemaakte en nog niet eerder afgedrukte loonspecificaties voor de administratie. Dit overzicht kun je maar éénmalig draaien, wanneer het overzicht is verwerkt, kunt u dit niet nogmaals verwerken. Pas wanneer er weer is verloond, kun je het overzicht opnieuw aanmaken en verwerken.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Aantal afdrukken

Je kunt het aantal afdrukken opgeven. Standaard toont Easyflex '1'. Wil je echter de loonspecificaties in meervoud, kun je het gewenste aantal ingeven.

Achtergrondlay-out afdrukken

Je kunt aangeven of de loonspecificaties met of zonder achtergrond lay-out verwerkt moeten worden.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de loonspecificaties getoond dienen te worden. Afhankelijk van de filterinstellingen heb je de keuze uit:

 • Alfabetisch
  deze volgorde is standaard en kun je altijd selecteren, de loonspecificaties worden gesorteerd op alfabetische volgorde

 • Locatie - alfabetisch
  deze volgorde kun je alleen maar selecteren wanneer de filterinstelling 'Rayon' of 'Werkmaatschappij' is, de loonspecificaties worden gesorteerd per locatie en op alfabetische volgorde

 • Rayon - alfabetisch
  deze volgorde kun je alleen maar selecteren wanneer de filterinstelling 'Werkmaatschappij' is, de loonspecificaties worden gesorteerd per rayon en op alfabetische volgorde

Overzicht:

Op dit overzicht wordt getoond: Een overzicht van alle flexwerkers welke een loonspecificatie ontvangen, hierop staat:

 • naam

 • plaats

 • periode

 • opmerking

Hierna volgen alle loonspecificatie die volgens de instelling geprint moeten worden.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.