Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Ontbrekende urendeclaraties

Met het overzicht 'Ontbrekende urendeclaraties' kun je een lijst genereren met daarop alle urendeclaraties die nog ontbreken of nog geaccordeerd moeten worden door relatie en/of flexwerker. Declaraties met de status 'Gereed voor eindaccordering' worden niet getoond op het overzicht. 

Selectiecriteria

In dit veld kun je de selectiecriteria bepalen voor het overzicht.

Tijdvak

Hier selecteer je een tijdvak waarvan je wil weten welke declaraties nog ontbreken. Je hebt de keuze uit:

 • Variabel tijdvak

 • Dag

 • Week

 • 4-wekenperiode

 • Maand

 • Kwartaal

 • Halfjaar

 • Jaar

Tevens kun je kiezen voor ‘Huidige’ periode of ‘Vorige’ periode.

Periode

Wanneer je hebt gekozen voor ‘Variabel tijdvak’ heb je hier de mogelijkheid zelf een vanaf en tot en met datum in te vullen. Wanneer je een van de overige tijdvakken hebt gekozen dan wordt de datum automatisch gevuld.

Relatie

Wanneer je een overzicht wil genereren met alle ontbrekende urendeclaraties per relatie dan kun je hier een relatie selecteren middels de zoekknop.

Flexwerker

Wanneer je een overzicht wil genereren met alle ontbrekende urendeclaraties van een flexwerker dan kun je hier een flexwerker selecteren middels de zoekknop.

Filterinstellingen toepassen op

Hier kun je bepalen of de filterinstelling die je kiest betrekking moet hebben op de relatie of de flexwerker.

Je kunt bij de filterinstellingen kiezen voor:

 • Relatiebeheerder

 • Locatie

 • Rayon

 • Werkmaatschappij

Accordering ontbreekt voor

Je kunt hier selecteren of je een overzicht wil genereren met de ontbrekende accordering van:

 • Flexwerker of relatie (er wordt gekeken naar beide accorderingen)

 • Flexwerker (er wordt gekeken naar de accordering van de flexwerker)

 • Relatie (er wordt gekeken naar de accordering van de relatie)

Looncomponent

Hier kun je declaraties filteren die nog ontbreken waar huisvesting of een verzekering in staat die wel verloond zou moeten worden. Je kunt één looncomponent tegelijk selecteren.

Groeperen

Groeperen op

Je kunt het overzicht groeperen, je hebt de volgende keuzes:

 • Niet groeperen

 • Relatiebeheerder flexwerker

 • Relatiebeheerder relatie

 • Locatie flexwerker

 • Locatie relatie

 • Rayon flexwerker

 • Rayon relatie

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • registratienummer flexwerker

 • naam flexwerker

 • registratienummer relatie

 • naam relatie

 • debiteurennummer

 • soort declaratie

 • periode

 • jaar

 • geaccordeerd flexwerker

 • geaccordeerd relatie

 • status declaratie

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.