Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Reserveringen verplaatsen

Middels dit overzicht kun je reserveringen verplaatsen van de ene naar de andere sectorrisicogroep.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria de bepalen voor dit overzicht.

Let op! Voor sectorrisicogroepen waar gereserveerd wordt in tijd (IBIIB, Periode/keten en Intermediaire diensten) adviseren we eerst het overzicht 'Reserveringen herwaarderen' aan te maken en pas daarna de reserveringen te verplaatsen.

Let op! Maak dit overzicht altijd eerst pro forma aan zodat je kunt controleren welke wijzigingen er gaan plaatsvinden. Controleer de saldi met het overzicht 'Reserveringen' (aanmaken op 'Huidige stand').

Let op! Voor reserveringen uit de sectorrisicogroepen IA en IIA adviseren wij ten zeerste deze alleen te verplaatsen naar een soortgelijke sectorrisicogroep (dus ook IA of IIA) en niet naar IBIIB of Periode/keten. Dit overzicht zet in dat geval namelijk een saldo dat altijd in geld werd opgebouwd, over naar een sectorrisicogroep waar uren leidend zijn. Dit geeft verschillen door afrondingen, wijzigingen in het uurloon van de flexwerker of handmatige mutaties in de saldigegevens. Hierdoor kunnen bij het verplaatsen verschillen in het saldo ontstaan. Na het aanmaken van het pro forma overzicht kun je zelf bepalen of je het definitief wilt doorvoeren. Eventueel pas je de saldi handmatig aan bij de 'Saldigegevens' van de flexwerker.

Overzicht

Op het overzicht wordt per flexwerker en per reservering het saldo reserveringen getoond zoals dit zal worden verplaatst naar de 'Doel sectorrisicogroep'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.