Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Facturen (historisch)

Dit overzicht toont je een historisch overzicht van alle facturen die reeds zijn aangemaakt in Easyflex. Met behulp van selectiecriteria bepaal je zelf hoe dit overzicht eruit komt te zien. Je kunt hierbij een filter instellen voor factuurdatum en factuurnummer. Door het sorteren kun je de volgorde van het overzicht bepalen.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Loonjaar

Je dient hier een jaar te selecteren waarover het overzicht wordt gegenereerd.

Soort facturen

Keuze uit:
- Relatie facturen
- Reverse billing facturen (alleen indien Reverse billing actief is)

Filteren op factuurnummer

Wanneer je een reeks facturen op factuurnummer wilt opvragen selecteer je deze optie. Je dient altijd een waarde (factuurnummer) op te geven in de velden 'Vanaf' en 'Tot en met'. Deze optie kan ook worden geselecteerd in combinatie met 'filteren op factuurdatum'.

Filteren op factuurdatum

Wanneer je een reeks facturen op factuurdatum wilt opvragen selecteer je deze optie. Je dient altijd een waarde (factuurdatum) op te geven in de velden 'Vanaf' en 'Tot en met'.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de facturen getoond dienen te worden. Je hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • Factuurdatum
  resultaten worden gesorteerd op factuurdatum
 • Factuurnummer
  resultaten worden gesorteerd op factuurnummer
 • Relatie - factuurdatum
  resultaten worden gesorteerd op relatie en factuurdatum
 • Relatie - factuurnummer
  resultaten worden gesorteerd op relatie en factuurnummer
 • Locatie - factuurdatum
  resultaten worden gesorteerd op locatie en factuurdatum
 • Locatie - factuurnummer
  resultaten worden gesorteerd op locatie en factuurnummer
 • Locatie - relatie - factuurdatum
  resultaten worden gesorteerd op locatie, relatie en factuurdatum
 • Locatie - relatie - factuurnummer
  resultaten worden gesorteerd op locatie, relatie en factuurnummer

Overzicht

Op dit overzicht wordt voor 'Relatie facturen' getoond:

 • het factuurnummer
 • de factuurdatum
 • de naam van de relatie
 • het debiteurennummer
 • het aantal bladen waaruit de factuur bestaat
 • de omzet
 • kredietbeperking
 • het factuurbedrag exclusief btw
 • het btw bedrag
 • het factuurbedrag inclusief btw

Tevens wordt er op de laatste pagina een totaaloverzicht getoond met hierop:

 • de omzet
 • kredietbeperking
 • bedrag exclusief btw
 • btw bedrag en factuurbedrag

Wanneer je hebt gesorteerd op locatie worden de totalen per locatie getoond.


Op dit overzicht wordt voor 'Reverse billing facturen' getoond:

 • het factuurnummer
 • de factuurdatum
 • crediteur
 • crebiteurennummer
 • het aantal bladen waaruit de factuur bestaat
 • factuurbedrag exclusief btw
 • btw
 • factuurbedrag inclusief btw
 • uiterste vervaldatum
 • betaald

Tevens wordt op het exportbestand  getoond:

 • de omzet
 • kredietbeperking
 • kvk-nummer
 • btw nummer

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.