Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Facturen relaties

Afdrukken en/of verzenden van de aangemaakte facturen voor relaties. Dit overzicht kun je maar éénmalig draaien, wanneer het overzicht is verwerkt, kun je dit niet nogmaals verwerken. Pas wanneer er weer is verloond, kun je het overzicht opnieuw aanmaken en verwerken.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verwerkingswijze

Je selecteert de wijze waarop de facturen voor de klanten verwerkt dienen te worden:

 • Afwikkelen volgens opgave bij relatie
  de facturen worden afgewikkeld op de wijze zoals eerder aangegeven bij de relatie (post, e-mail of website)
 • Alle facturen afdrukken
  alle facturen worden geprint, ongeacht de wijze zoals eerder aangegeven bij de relatie

Soort facturen

Je kunt hier kiezen uit:

 • Relatie facturen
  alleen de reguliere relatie facturen worden afgedrukt of verzonden
 • Reverse billing facturen
  alleen de reverse billing facturen worden afgedrukt of verzonden
 • Zowel relatie als reverse billing facturen
  zowel de reguliere relatie facturen als de reverse billing facturen worden afgedrukt of verzonden

Achtergrondlay-out

Je kunt aangeven of de facturen met of zonder achtergrondlay-out verwerkt moeten worden. Je kunt de keuze instellen voor de facturen welke worden geprint (Afdrukken), en je kunt de keuze instellen voor de facturen welke per e-mail worden verstuurd (E-mailen).

Wanneer je bij 'Soort facturen' hebt gekozen voor 'Reverse billing facturen' kun je geen optie selecteren m.b.t. de achtergrondlay-out. Als je bij 'Soort facturen' hebt gekozen voor 'Zowel relatie als reverse billing facturen' wordt de geselecteerde optie alleen toegepast voor de relatie facturen. 

Relatie

Als je je facturen niet naar alle relaties tegelijkertijd wil verzenden maar alleen naar een specifieke relatie, dan selecteer je deze optie. Deze optie is niet beschikbaar voor het verzenden van Reverse billing facturen. 

Factuurnummer

Als je bepaalde factuurnummers wil verzenden, selecteer je deze optie. Je dient altijd een waarde (factuurnummer) op te geven in het veld 'Vanaf' of in  'Tot en met'. Je kunt ook beide velden vullen. Deze optie kan ook worden geselecteerd in combinatie met 'Relatie'. Factuurnummers die niet bij de betreffende relatie horen, worden dan niet verzonden.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de facturen getoond dienen te worden. 

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • het factuurnummer
 • het debiteurennummer
 • de bedrijfsnaam
 • plaats van het factureeradres
 • opmerking

Een opmerking kan zijn dat de factuur per mail is verzonden.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.