Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Kostprijzen

Op dit overzicht worden de kostprijzen getoond, je hebt de mogelijkheid dit per schemanaam en/of sectorrisicogroep en/of looncomponent te genereren.

Je krijgt een overzicht van de kostprijzen over het 100% deel en het toeslagdeel van uitzendwerk, vakantiewerk en 65 plussers.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Jaar

Hier kun je kiezen uit alle beschikbare loonjaren.

Peildatum

Hier geef je aan welke datum je wil gebruiken. Deze datum dient binnen de operationele jaren te vallen.

Sectornaam - sectorcode

Je kunt hier instellen voor welke sectornaam je de kostprijzen wilt inzien. Deze sectoren zijn vastgelegd in jouw administratie onder Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren.

Schemanaam - schemacode

Wanneer je hebt gekozen voor een sectornaam dan wordt de regel schemanaam - schemacode automatisch gevuld met de bijbehorende gegevens.

Sector risicogroep

Wanneer je hebt gekozen voor een sectornaam dan wordt de regel sector risicogroep automatisch gevuld met de bijbehorende gegevens.

Looncomponent

Hier kun je kiezen uit de looncomponenten die zijn aangemaakt onder Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Loon normale uren

 • Loon overwerkuren

 • Reiskostenvergoeding belast/onbelast

 • Vergoedingen belast/onbelast

Pensioensoort

In dit veld kun je een keuze maken voor de pensioensoort. Je hebt de keuze uit:

 • Alle soorten

 • Zonder/basispensioen

 • Pluspensioen

Inclusief opbouw

Wanneer je voor 'Nee' kiest dan krijg je een overzicht met daarop alleen de kostprijs voor de gekozen sector, wanneer je kiest voor 'Ja' dan krijg je een overzicht waarop de gehele opbouw van de kostprijzen wordt weergegeven.

WW-premie (vanaf 2020)

Je kunt aangeven voor welke WW-premie je de kostprijs wilt raadplegen. Je hebt de keuze uit:

 • Hoge premie
 • Lage premie
 • Alle premies

Fase en beroepsgroep IB + IIB

De sectorrisicogroepen IB + IIB kennen verschillende AZV percentages. Dit is afhankelijk van de fase en van de beroepsgroep. Indien je bij 'Sectornaam - sectorcode' een sector kiest die gekoppeld is aan IB + IIB kun je hier dus de juiste fase en beroepsgroep selecteren. In andere gevallen wordt dit veld automatisch gevuld.

Overzicht

Wanneer je het overzicht aanmaakt en je geeft bij de selectiecriteria 'inclusief opbouw - ja' dan wordt er een extra overzicht gegenereerd met daarop de gehele uitwerking van de kostprijs van het geselecteerde looncomponent.

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de schemanaam/code

 • de sector risicogroep

 • looncomponent

 • pensioen
  zonder, basis of plus

 • de kostprijs voor:

  • uitzendwerk

  • vakantiewerk

  • 65 plussers

Indien je hebt gekozen voor 'inclusief opbouw - ja' dan wordt er op een extra overzicht getoond:

 • de peildatum

 • de schemanaam/code

 • de sector risicogroep

 • pensioen
  zonder, basispensioen en pluspensioen

 • componenten waaruit de kostprijs bestaat

 • opbouw van percentages voor:

  • uitzendwerk

  • vakantiewerk

  • voor 65 plussers

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.