Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Loonspecificaties flexwerkers

Afdrukken en/of verzenden van de aangemaakte loonspecificaties voor flexwerkers. Dit overzicht kan je maar éénmalig draaien, wanneer het overzicht is verwerkt, kan je dit niet nogmaals verwerken. Pas wanneer er weer is verloond, kan je het overzicht opnieuw aanmaken en verwerken.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verwerkingswijze

Je selecteert de wijze waarop de loonspecificaties voor de flexwerkers verwerkt dienen te worden:

 • Afwikkelen volgens opgave bij persoon
  de loonspecificaties worden afgewikkeld op de wijze zoals eerder aangegeven bij de flexwerker (post, e-mail of website)

 • Alle loonspecificaties afdrukken
  alle loonspecificaties worden geprint, ongeacht de wijze zoals eerder aangegeven bij de flexwerker

Achtergrondlay-out

Je kunt aangeven of de loonspecificaties met of zonder achtergrond lay-out verwerkt moeten worden. Je kunt de keuze instellen voor de loonspecificaties welke worden geprint (Afdrukken) en je kunt de keuze instellen voor de loonspecificaties welke per e-mail worden verstuurd (E-mailen).

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de loonspecificaties getoond dienen te worden. Afhankelijk van de filterinstellingen heb je de keuze uit:

 • Alfabetisch
  deze volgorde is standaard en kunt u altijd selecteren, de loonspecificaties worden gesorteerd op alfabetische volgorde

 • Locatie - alfabetisch
  deze volgorde kun je alleen maar selecteren wanneer de filterinstelling 'Rayon' of 'Werkmaatschappij' is, de loonspecificaties worden gesorteerd per locatie en op alfabetische volgorde

 • Rayon - alfabetisch
  deze volgorde kun je alleen maar selecteren wanneer de filterinstelling 'Werkmaatschappij' is, de loonspecificaties worden gesorteerd per rayon en op alfabetische volgorde

Overzicht:

Op dit overzicht wordt getoond: Een overzicht van alle flexwerkers welke een loonspecificatie ontvangen, hierop staat:

 • naam

 • plaats

 • periode

 • opmerking

Let op: wanneer je hebt gekozen voor 'Afwikkelen volgens opgave flexwerker' dan worden de flexwerkers met de instelling 'Via website/balie' NIET getoond. Wanneer er bij de flexwerker is vastgelegd dat de loonspecificatie gemaild moet worden dan wordt er bij opmerking de melding 'E-mail verzonden' getoond. Hierna volgen alle loonspecificatie die volgens de instelling geprint moeten worden.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.