Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Reserveringen herwaarderen

De stand van reserveringen wordt in geld en in uren bijgehouden. Voor de flexwerkers die hun reserveringen in de vorm van uren opbouwen geldt dat zij deze ook in uren opnemen. Flexwerkers met een arbeidsovereenkomst, vaste medewerkers en ongeacht de contractvorm flexwerkers die tijd voor tijd sparen bouwen de reserveringen op in uren welke worden gewaardeerd tegen geld. Als deze flexwerkers of vaste medewerker tijdens het opbouwen van zijn reservering een lager uurloon had dan bij de opname van de reservering, is het gevolg dat het uiteindelijke saldo in geld negatief is.

Voorbeeld: Een flexwerker bouwt 50 uur aan vakantiedagen op tegen € 10,-. Dit vertegenwoordigd een geldwaarde van € 500,-. De flexwerker neemt zijn vakantiedagen op, maar heeft inmiddels een hoger uurloon gekregen van € 12,-. De uitbetaling van zijn vakantiedagen is dan 50 uur x € 12,- = € 600,-. Zijn saldo in uren is 0:00 uur en het saldo in geld is € -100,-.

Tijdens het verlonen worden de journaalpost gegevens klaargezet voor de opbouw én opname van reserveringen. Bij de opbouw wordt het saldo in geld geboekt op de onderstaande grootboekrekeningen van de journaalpost lonen:

 • Voorziening reservering vakantiedagen

 • Voorziening reservering kort verzuim

 • Voorziening reservering feestdagen

 • Voorziening reservering ADV

 • Voorziening reservering tijd voor tijd

 • Voorziening reservering extra reserveringen

Bij een uitbetaling wordt er een opname gedaan uit deze voorzieningen. Indien het uurloon stijgt is de voorziening niet toereikend.

De verschillen in geld worden in dit overzicht gelijk gesteld en de gewijzigde gegevens worden klaargezet voor de journaalpost. De gewijzigde gegevens komen in de journaalpost lonen met de boekingsdatum van de periode waarin het overzicht is aangemaakt.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Type persoon

Je kunt kiezen of je het overzicht wilt aanmaken voor flexwerkers of vaste medewerkers.

Sector risicogroep

Je kunt aangeven van welke sector risicogroep je het overzicht wilt produceren. Je hebt de keuze uit de sector risicogroepen van de werkmaatschappij waarbij wordt gereserveerd in uren.

Reservering

Je kunt aangeven voor welke reserveringen je de standen wil laten herwaarderen. Het overzicht is van toepassing voor alle reserveringen, met uitzondering van vakantiegeld en POB. Je hebt de keuze uit:

 • Alle reserveringen

 • Arbeidsduurverkorting

 • Feestdagen

 • Kort verzuim

 • Extra reserveringen

 • Tijd voor tijd

 • Vakantiedagen

Let op! Het is alleen mogelijk om de feestdagenreservering te herwaarderen als in het tabblad 'Reserveringenbeleid' is gekozen voor de optie 'Individueel'. Voor de sector risicogroepen IA en IIA kun je alleen de reservering' Tijd voor tijd' herwaarderen.

Verwerkingswijze

Je bent verplicht een keuze te maken voor de verwerkingswijze. Je kunt kiezen uit:

 • Definitief
  Het overzicht wordt definitief aangemaakt voor verwerking

 • Pro forma
  het overzicht wordt aangemaakt ter informatie, er wordt niet gelijk gesteld en/of klaargezet

ET-uitruil uitsluiten

Je hebt de mogelijkheid om flexwerkers met ET-uitruil uit te sluiten van herwaardering. 

Indien je deze optie aanvinkt worden flexwerkers waarbij ooit een vaste beloning 'ET-uitruil huisvesting' of 'ET-uitruil overige kosten' vastligt uitgesloten van het overzicht. De reserveringen van deze flexwerkers worden dan dus niet geherwaardeerd en de reserveringen van andere flexwerkers kunnen dan wel geherwaardeerd worden. Omdat flexwerkers met ET-uitruil reserveringen opbouwen tegen het verlaagde uurloon en het herwaarderen plaatsvindt tegen het plaatsingsuurloon kan dit onjuiste resultaten opleveren.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers dient te worden getoond. Je hebt de keuze uit:

 • Naam flexwerker

 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • de sector risicogroep welke is gekozen

  • het registratienummer en de naam van de flexwerker

  • het uurloon

  • het saldo in uren en geld van de reserveringen met de eventuele mutatie:

  • Alle reserveringen

  • Arbeidsduurverkorting

  • Feestdagen

  • Kort verzuim

  • Extra reservering

  • Tijd voor tijd

  • Vakantiedagen

  • De totalen per locatie

  Let op! Van flexwerkers die nooit zijn verloond is geen 'laatst gebruikt uurloon' bekend. Deze flexwerkers worden niet getoond op het overzicht.

  Exportbestand

  Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

  JavaScript errors detected

  Please note, these errors can depend on your browser setup.

  If this problem persists, please contact our support.