Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Incasso's (saldilijst)

Berichtsoort: Informatief

Aanmaken van een overzicht met de saldi van de af te wikkelen incasso's.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Lijstselectie

Je kunt een keuze maken uit de volgende selectiemogelijkheden:

 • Nog te verwerken incasso's
  alle incasso's welke nog verwerkt dienen te worden, worden op het overzicht getoond

 • Nog af te boeken incasso's
  alle incasso's welke nog moeten worden afgeboekt, worden op het overzicht getoond

 • Geagendeerde incasso's
  alle geagendeerde incasso's worden op het overzicht getoond

 • Geblokkeerde betalingen
  alle geblokkeerde incasso's worden op het overzicht getoond

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met incasso's getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam relatie

 • Locatie - Naam relatie

Overzicht

Informatief overzicht betreft de te verwerken incasso's. Hiermee wordt geen incassobestand aangemaakt.

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de bron
  relatie welke is gefactureerd

 • de naam van de betaler

 • de betaalwijze
  bank binnenland of bank buitenland

 • het rekeningnummer

 • het totale bedrag van de incasso

 • bedrag voor afboeken of blokkeren (indien van toepassing)

 • het restant
  verschil tussen 'Bedrag' en 'Afboeken/blokkeren'

 • opmerking
  wanneer staat de incasso geagendeerd

 • het uiteindelijk te incasseren bedrag

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.