Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Marktmonitor ABU

Op dit overzicht worden alle gegevens voor de ABU marktmonitor getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Aanleveren

Je dient een keuze te maken voor de aanleveringsperioden waarvoor je een overzicht wilt genereren. Je hebt de keuze uit:

 • Automatisch selecteren
  wanneer je kiest voor automatisch, wordt het jaar en de periode automatisch gevuld

 • Handmatig selecteren
  wanneer je kiest voor handmatig, dien je zelf het jaar en de periode in te geven

Laatst aangeleverd(e) jaar / periode

In deze velden wordt het laatst aangeleverde jaar en de laatst aangeleverde periode getoond.

Aanleveren over periode

Vanaf

Wanneer je het aanleveren automatisch vaststelt, wordt het jaar gevuld met het huidige jaar. Als je het jaar handmatig vast stelt, kun je een keuze maken tussen alle operationele en afgesloten jaren.

Periode

Wanneer je het aanleveren automatisch vaststelt, wordt de periode gevuld met de eerstvolgende aan te leveren periode welke volgt op de laatst aangeleverde periode. Als je de periode handmatig vast stelt, kun je een keuze maken tussen alle perioden behorende bij het geselecteerde jaar.

Tot en met

Wanneer je het aanleveren automatisch vaststelt, wordt het jaar gevuld met het huidige jaar. Als je het jaar handmatig vast stelt, dan wordt hier automatisch het jaar getoond dat je hebt geselecteerd.

Periode

Wanneer je het aanleveren automatisch vaststelt, wordt de periode gevuld met de laatst aan te leveren periode. Als je de periode handmatig vast stelt, kun je een keuze maken tussen alle perioden behorende bij het geselecteerde jaar.

Sorteren

Je kunt binnen de Marktmonitor ABU geen sorteringen aangeven.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de geselecteerde periode(n)

 • de fasen

 • de postcodes
  de postcode van de locaties

 • de uren / omzet / kosten per sector

 • de totalen van de sectoren

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.