Op dit overzicht worden de aanvragen en plaatsingen getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Type persoon

Hier kun je aangeven voor welk type persoon je het overzicht aan wilt maken. Je hebt de keuze uit:

 • Flexwerker
 • Vaste medewerker

Status aanvraag

Je bent verplicht een filter in te stellen voor de status van de aanvragen. Je hebt de keuze uit:

 • Onvolledig
 • Openstaand
 • Deels vervuld
 • Vervuld
 • Archief
 • Vervallen

Standaard staat er niets aangevinkt

Functiegroep

Je hebt de mogelijkheid per functiegroep de aanvragen en plaatsingen te filteren, je hebt de keuze uit:

 • Alle functies
 • Administratief en commercieelLaboratorium
 • Agrarisch
 • Horeca
 • ICT
 • Medisch en paramedisch
 • Schoonmaak
 • Technisch en industrieel
 • Textiel
 • Transport en logistiek
 • Veiligheid
 • Overige coderingen

Standaard staat de instelling op 'Alle functies'.

Inclusief plaatsingen

Je hebt de mogelijkheid de plaatsingen vastgelegd bij de verschillende aanvragen te tonen door 'Ja' aan te geven. Wanneer je een overzicht wenst van alleen de aanvragen dan kies je voor 'Nee'.

Status plaatsingen

Wanneer je hebt gekozen voor 'Inclusief plaatsingen > Nee' kun je hier geen keuze maken. Wanneer je hebt gekozen voor 'Inclusief plaatsingen > Ja' kun je een keuze maken uit de volgende statussen:

 • Voorgesteld
 • Op (sollicitatie)gesprek
 • Voorlopig
 • Definitief

Als de plaatsing gekoppeld is met een sollicitatie wordt de eerstvolgende actie omtrent deze plaatsing ook op het overzicht getoond.

BSN aanwezig

Indien je bij 'Inclusief plaatsingen' voor 'Ja' hebt gekozen is er hier de mogelijkheid om enkel plaatsingen te selecteren van flexwerkers met een BSN nummer, plaatsingen van flexwerkers zonder een BSN nummer of niet van toepassing.

Prioriteit

Je bent verplicht een filter in te stellen voor de prioriteit van de aanvragen. Je hebt de keuze uit:

 • Geen
 • Normaal
 • Laag
 • Hoog

Standaard zijn alle opties aangevinkt.

Periode

 • Handmatig opgeven
 • Deze week
 • Deze 4-weken periode
 • Deze maand
 • Dit kwartaal
 • Dit halfjaar
 • Dit jaar

Vanaf

De datum vanaf wanneer de controleperiode aanvangt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de gekozen periode. Alleen wanneer je bij de periode 'Handmatig opgeven' hebt geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Tot en met

De datum waarop de controleperiode eindigt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de gekozen periode. 

Overzicht

Je kunt een selectie maken met gegevens welke op het overzicht getoond moeten worden, je hebt een keuze uit:

 • Relatiebeheerder (excl. tijdelijk beheer)
 • Relatiebeheerder (incl. tijdelijk beheer)
 • Locatie
 • Rayon
 • Werkmaatschappij

Welke mogelijkheden je kunt selecteren, is afhankelijk van de filterinstellingen. Heb je bij de filterinstellingen gekozen voor 'Relatiebeheerder'? Dan kun je de mogelijkheden voor 'Relatiebeheerder' selecteren. Heb je gekozen voor 'Locatie'? Dan kun je de mogelijkheden 'Relatiebeheerder' en 'Locatie' selecteren. Heb je gekozen voor 'Rayon'? Dan kun je de mogelijkheden 'Relatiebeheerder', 'Locatie' en 'Rayon' selecteren. Heb je gekozen voor 'Werkmaatschappij'? Dan kun je alle mogelijkheden selecteren.

Werkomschrijving tonen

Je kunt bepalen of de werkomschrijving moet worden getoond, je kunt kiezen voor 'Ja' of voor 'Nee'.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met aanvragen en/of plaatsingen getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Datum
 • Functiegroep - datum
 • Prioriteit - datum

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • Het nummer van de aanvraag
 • De vervaldatum van de aanvraag
 • De aanvangsdatum
 • De einddatum
 • Bij een aanvraag:
  • De naam van de relatie
  • Functiegroep
  • De naam van de functie
  • Werkomschrijving en kostenplaats
 • Bij een plaatsing:
  • De naam van de flexwerker
  • Functiegroep
  • Functie en kostenplaats
 • Aantal personen (aanvraag)
 • Aantal uren per week (plaatsing)
 • Geslacht (M/V)
 • Leeftijd
 • Internet (aanvraag)
 • Afstand en reisduur (plaatsing)
 • Leveringswijze (aanvraag)
 • Prioriteit (aanvraag)
 • Status aanvraag en status plaatsing

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. In het exportbestand is het registratienummer van de relatie (aanvraag) opgenomen. Indien er ook gekozen is voor plaatsingen wordt tevens het registratienummer van de flexwerker die geplaatst is,  de reden beĆ«indiging plaatsing en het plaatsingsnummer opgenomen in het exportbestand. De kolom 'Relatiebeheerder persoon' wordt toegevoegd aan het overzicht wanneer je bij 'Inclusief plaatsingen' kiest voor 'Ja'. De kolom 'Relatiebeheerder relatie' wordt toegevoegd als je bij selectiecriteria 'Overzicht' kiest voor 'Relatiebeheerder (excl. tijdelijk beheer)' en 'Relatiebeheerder (incl. tijdelijk beheer)', zowel inclusief als exclusief plaatsingen.