Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Jaaropgaven

Berichtsoort: Jaaropgave en Loonadministratie

Afdrukken en/of verzenden van de aangemaakte jaaropgaven voor flexwerkers en vaste medewerkers. Het overzicht 'Jaaropgaven' kan je √©√©nmalig draaien, wanneer het overzicht is verwerkt, kan je dit niet nogmaals verwerken. De jaaropgaven zijn onbeperkt beschikbaar voor raadplegen, distributie en downloaden via de website.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verwerkingswijze

Je selecteert de wijze waarop de jaaropgaven verwerkt dienen te worden:

 • Afwikkelen volgens opgave bij persoon
  de jaaropgaven worden afgewikkeld op de wijze zoals eerder aangegeven bij de persoon(post, e-mail of website)

 • Alle jaaropgaven afdrukken
  alle jaaropgaven worden geprint, ongeacht de wijze zoals eerder aangegeven bij de persoon

Achtergrondlay-out

Je kunt aangeven of de jaaropgaven met of zonder achtergrond lay-out verwerkt moeten worden. Je kunt de keuze instellen voor de jaaropgaven welke worden geprint (Afdrukken) en je kunt de keuze instellen voor de jaaropgaven welke per e-mail worden verstuurd (E-mailen).

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de loonspecificaties getoond dienen te worden. Afhankelijk van de filterinstellingen heb je de keuze uit:

 • Alfabetisch
  deze volgorde is standaard en kan je altijd selecteren, de loonspecificaties worden gesorteerd op alfabetische volgorde

 • Locatie - alfabetisch
  deze volgorde kan je alleen maar selecteren wanneer de filterinstelling 'Rayon' of 'Werkmaatschappij' is, de loonspecificaties worden gesorteerd per locatie en op alfabetische volgorde

 • Rayon - alfabetisch
  deze volgorde kan je alleen maar selecteren wanneer de filterinstelling 'Werkmaatschappij' is, de loonspecificaties worden gesorteerd per rayon en op alfabetische volgorde

Overzicht

Er worden twee rapporten aangemaakt.

Rapport 1: Jaaropgaven. Op dit overzicht wordt getoond:

 • Het jaar waarvoor de jaaropgaven zijn aangemaakt
 • De naam van de flexwerker

 • Woonplaats van de flexwerker van het correspondentie adres

 • Periode, het jaar waarvoor de jaaropgave is aangemaakt

 • Opmerking

Een opmerking kan zijn dat de jaaropgave per e-mail is verzonden.

Rapport 2: Loonadministratie. Op dit overzicht wordt getoond:

 • Het jaar waarvoor de jaaropgaven zijn aangemaakt
 • De naam van de flexwerker
 • Het registratienummer
 • De woonplaats van de flexwerker
 • Het loonheffingennummer
 • Afwijkende soort IKV
 • Het fiscaal loon
 • Het fiscaal loon afgerond

Exportbestand

Van beide rapporten zijn geen exportbestanden beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.