Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Arbeidsovereenkomsten

Met dit overzicht worden de overeenkomsten getoond die aan de gestelde eisen voldoen.

Selectiecriteria

Selectie

Keuze uit:

 • Dienstverbanden
 • Dienstverbanden oude werkgevers

Standaard is de optie 'Dienstverbanden' geselecteerd.

Soort overeenkomst

Keuze uit:

 • Voor bepaalde tijd
 • Voor de duur van het project
 • Voor onbepaalde tijd

Standaard zijn alle drie de opties geselecteerd.

Aanvang

Je kunt een bepaalde aanvangsdatum selecteren waarin of waarbinnen de arbeidsovereenkomst moet zijn aangevangen. Je kunt een 'vanaf' datum ingeven en/of een 't/m' datum. Zo wordt een overzicht getoond met alle arbeidsovereenkomsten aangevangen in de ingegeven periode.

Beëindiging

Je kunt een bepaalde einddatum selecteren waarna of waarbinnen de arbeidsovereenkomst moet zijn beëindigd. Je kunt een 'vanaf' datum ingeven en/of een 't/m' datum. Zo wordt een overzicht getoond met alle arbeidsovereenkomsten beëindigd in de ingegeven periode.

Peildatum

Met de peildatum wordt geen selectie gemaakt in het overzicht. De hier ingegeven datum bepaalt de totalen op de laatste pagina. Wanneer je het overzicht periodiek instelt, kun je een vinkje zetten achter het veld 'Huidige datum'. De peildatum wijzigt dan periodiek mee naar de 'Verwerkingsdatum'.

Inclusief

Indien je de optie 'Naam en locatie relatie' aanzet, worden er in het CSV-rapport twee kolommen toegevoegd met hierin de naam van de relatie en de locatie van de relatie. 

Status arbeidsovereenkomsten

Keuze uit:

 • N.v.t.
 • Afgesloten
 • Lopend
 • Nog aan te vangen

Standaard wordt hier 'N.v.t' getoond.

Sorteren

Keuze uit:

 • Naam
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

In het eerste deel van het overzicht wordt getoond:

 • Registratienummer van de flexwerker
 • Naam van de flexwerker
 • Indien je bij de selectiecriteria hebt gekozen voor 'Dienstverbanden oude werkgevers' dan zie je bij 'Werkgever' de naam van de betreffende werkgever staan
 • Aanvangsdatum van de overeenkomst
 • Of er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd
 • Nummer van de overeenkomst (is dit de eerste, tweede of de derde overeenkomst)
 • Aantal afgesproken te werken uren
 • Gekozen tijdvak met daarbij het loon en uurloon voor het gehele tijdvak zoals vastgelegd in de overeenkomst
 • Gekozen optie voor loonbetaling bij leegloop
 • Einddatum van de arbeidsovereenkomst
 • Reden van beëindiging

Op het tweede overzicht wordt getoond:

 • De locatie(s) van de werkmaatschappij
 • Afgesloten arbeidsovereenkomsten
 • Lopende arbeidsovereenkomsten op peildatum
 • Nog aan te vangen overeenkomsten

Voor de laatste 3 gelden 3 mogelijkheden, te weten:

 • Bepaalde tijd
 • Duur van het project
 • Onbepaalde tijd

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV-formaat. Hierin staan naast de gegevens van het PDF-rapport de volgende gegevens:

 • Fase van de arbeidsovereenkomst
 • Laatst gewerkte datum van de flexwerker
 • Indien je hebt gekozen voor de optie 'Inclusief Naam en locatie relatie' zie je hierna een kolom met de naam van de relatie en de locatie van de relatie. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.