Met dit overzicht worden de overeenkomsten getoond welke aan de gestelde eisen voldoen.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Selectie

Je dient een keuze te maken voor het soort dienstverband. Je hebt de keuze uit:

 • Dienstverbanden
 • Dienstverbanden oude werkgevers

Standaard is de optie 'Dienstverbanden' geselecteerd.

Soort overeenkomst

Je kunt een selectie maken uit de volgende soorten overeenkomsten:

 • Voor bepaalde tijd
 • Voor de duur van het project
 • Voor onbepaalde tijd

Standaard zijn alle drie de opties geselecteerd.

Aanvang

Je kunt een bepaalde aanvangsdatum selecteren waarin of waarbinnen de arbeidsovereenkomst moet zijn aangevangen. Je kunt een 'vanaf' datum ingeven en/of een 't/m' datum. Zo wordt een overzicht getoond met alle arbeidsovereenkomsten aangevangen in de door jou ingegeven periode.

Beëindiging

Je kunt een bepaalde einddatum selecteren waarna of waarbinnen de arbeidsovereenkomst moet zijn beëindigd. Je kunt een 'vanaf' datum ingeven en/of een 't/m' datum. Zo wordt een overzicht getoond met alle arbeidsovereenkomsten beëindigd in de door jou ingegeven periode.

Peildatum

Met de peildatum wordt geen selectie gemaakt in het overzicht. De hier ingegeven datum bepaalt de totalen op de laatste pagina. Wanneer je het overzicht periodiek instelt, kun je een vinkje zetten achter het veld 'Huidige datum'. De peildatum wijzigt dan periodiek mee naar de 'Verwerkingsdatum'.

Inclusief

Indien je de optie 'Naam en locatie relatie' aan zet worden er in het .csv rapport twee kolommen toegevoegd met hierin de naam van de relatie en de locatie van de relatie. 

Status arbeidsovereenkomsten

In dit veld geef je de status van de arbeidsovereenkomsten aan die dienen te worden getoond. Standaard wordt hier 'N.v.t' getoond. Je hebt de keuze uit:

 • N.v.t.
 • Afgesloten
 • Lopend
 • Nog aan te vangen

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op het eerste overzicht wordt getoond:

 • Het registratienummer van de flexwerker
 • De naam van de flexwerker
 • Indien je bij de selectiecriteria hebt gekozen voor 'Dienstverbanden oude werkgevers' dan zie je bij 'Werkgever' de naam van de betreffende werkgever staan
 • De aanvangsdatum van de overeenkomst
 • Of er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd
 • Het nummer van de overeenkomst (is dit de eerste, tweede of de derde overeenkomst)
 • Het aantal afgesproken te werken uren
 • Het gekozen tijdvak met daarbij het loon en uurloon voor het gehele tijdvak zoals vastgelegd in de overeenkomst
 • De gekozen optie voor loonbetaling bij leegloop
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst
 • De reden van beëindiging
 • De fase van de arbeidsovereenkomst
 • De laatst gewerkte datum van de flexwerker
 • Indien je hebt gekozen voor de optie 'Inclusief Naam en locatie relatie' zie je hierna een kolom met de naam van de relatie en de locatie van de relatie. 

Op het tweede overzicht wordt getoond:

 • De locatie(s) van je werkmaatschappij
 • Afgesloten arbeidsovereenkomsten
 • Lopende arbeidsovereenkomsten op peildatum
 • Nog aan te vangen overeenkomsten

Voor de laatste 3 gelden 3 mogelijkheden, te weten:

 • Bepaalde tijd
 • Duur project
 • Onbepaalde tijd

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.