Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Verjaardagen

Op dit overzicht worden de flexwerkers gepresenteerd die in een door je op te geven periode jarig zijn.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Uitvoer

Je kunt een selectie maken voor het uitvoeren van het overzicht, je hebt de keuze uit:

 • Overzicht (A4 liggend)

 • Etiketten (16 stuks, 105,0 x 37,0 mm)

 • Etiketten (24 stuks, 70,0 x 37,1 mm)

 • Etiketten (36 stuks, 63,0 x 22,7 mm)

Flexwerkers jarig

In dit veld bepaal je de periode van de verjaardagenlijst, alle flexwerkers welke in deze periode jarig zijn worden getoond. Je hebt de keuze uit:

 • vandaag

 • deze week

 • volgende week

 • deze 4-weken periode

 • volgende 4-weken periode

 • deze maand

 • volgende maand

 • dit kwartaal

 • volgend kwartaal

 • dit halfjaar

 • volgend halfjaar

 • dit jaar

Status

Je kunt een selectie maken op de status van de flexwerker. Je kunt meerdere mogelijkheden selecteren, je hebt de keuze uit:

 • Ingeschreven
  alle ingeschreven flexwerkers welke in de geselecteerde periode jarig zijn worden op het overzicht getoond

 • Actief
  alle actieve flexwerkers welke in de geselecteerde periode jarig zijn worden op het overzicht getoond

 • Passief
  alle passief flexwerkers welke in de geselecteerde periode jarig zijn worden op het overzicht getoond

 • Uitgeschreven
  alle uitgeschreven flexwerkers welke in de geselecteerde periode jarig zijn worden op het overzicht getoond

Plaatsing

Je kunt de verjaardagenlijst verder specificeren, zo kun je kiezen uit:

 • Geplaatst met arbeidsovereenkomst
  alle flexwerkers welke jarig zijn in de geselecteerde periode én geplaatst zijn met een arbeidsovereenkomst worden geselecteerd

 • Geplaatst zonder arbeidsovereenkomst
  alle flexwerkers welke jarig zijn in de geselecteerde periode én geplaatst zijn zonder een arbeidsovereenkomst worden geselecteerd

 • Arbeidsovereenkomst zonder plaatsing
  alle flexwerkers welke jarig zijn in de geselecteerde periode én waarbij een arbeidsovereenkomst is vastgelegd maar geen plaatsing (leegloop) worden geselecteerd

Het is niet noodzakelijk een keuze bij 'Plaatsing' te maken. Als je niets selecteert worden alle in de geselecteerde periode jarige flexwerkers getoond ongeacht een plaatsing en/of arbeidsovereenkomst.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Verjaardag

 • Achternaam

 • Woonplaats

 • Postcode (woonplaats)

Wanneer je, nadat je alle gegevens hebt ingevuld en voordat je het proces start, eerst het overzicht wenst in te zien, selecteer je de knop 'Raadplegen'. Easyflex toont de lijst volgens de criteria zoals deze zijn ingegeven. Je kunt via dit overzicht de flexwerkerskaart openen door het selecteren van de knop 'Raadplegen', met de knop 'retourpijltje' keer je weer terug in het overzicht.

Het is tevens mogelijk om via deze optie een sms bericht te sturen naar één bepaalde flexwerker of naar alle flexwerkers welke zijn geselecteerd. Dit is uiteraard alleen mogelijk wanneer bij de flexwerker een mobiel telefoonnummer is vastgelegd en wanneer de optie 'SMS berichten' is aangevinkt (Frontoffice > Flexwerker > Algemeen). Tevens moet de werkmaatschappij zgn. credits hebben ingekocht voor SMS berichten en SMS-en moet zijn toegestaan (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Webservicediensten). Wanneer een van deze bovenstaande acties niet in orde is, is de knop 'Sms' niet beschikbaar. Wanneer je de knop 'Sms Alle' selecteert, ontvangen alle flexwerker op het overzicht een sms bericht.

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

 • de geselecteerde periode en geselecteerde status

 • geboortedatum en leeftijd

 • naam flexwerker

 • geslacht

 • adres

 • woonplaats

 • locatie

 • registratie-id (registratienummer van de flexwerker)

 • status van de flexwerker

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.