Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - E-facturatie

Met dit overzicht kun je zien welke e-facturen al dan niet succesvol zijn verzonden.

Selectiecriteria

Loonjaar

Hier komt standaard het huidige jaar te staan. Je hebt de keuze uit alle loonjaren.

E-factuurnummer

Als je de status wilt zien van bepaalde e-factuurnummers, selecteer je deze optie. Je dient altijd een waarde (factuurnummer) op te geven in het veld 'Vanaf' of in  'Tot en met'. 

E-factuurdatum

Als je de status wilt zien van bepaalde e-facturen binnen een periode, selecteer je deze optie. Je dient altijd een waarde (factuurnummer) op te geven in het veld 'Vanaf' of in  'Tot en met'. 

Status e-factuur

De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Alle facturen tonen
    De status van alle e-facturen worden getoond
  • Alleen fouten tonen
    E-facturen die niet zijn verzonden worden getoond

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.