Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Dubbele adressen

Berichtensoort: Informatief

Op dit overzicht worden alle flexwerkers of relaties met dezelfde adressering getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Selectie

Je dient een filter in te stellen voor de dubbele adressen. Je hebt de keuze uit:

 • Flexwerkers
 • Relaties

Sorteren

Je kunt binnen de dubbele adressen geen sorteringen aangeven.

Overzicht

Op dit overzicht voor de flexwerkers wordt getoond:

 • het registratienummer van de flexwerker
 • de naam van de flexwerker
 • het domicilieadres
 • het woonadres

Op dit overzicht voor de relaties wordt getoond:

 • het registratienummer van de relatie
 • de naam van de relatie
 • het bezoekadres
 • het correspondentieadres
 • het factuuradres

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.