Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Rapportage globaal

Er wordt een overzicht aangemaakt met hierop globale management informatie.

Selectiecriteria

In dit veld kun je de selectiecriteria bepalen voor het overzicht.

Rapportkeuze

Je kunt een rapportkeuze aangeven, je hebt de keuze uit:

 • Commercieel

 • Financieel

 • Werkmoment

Rapportagetijdvak

Voor elk overzicht kun je een rapportagetijdvak selecteren. Je hebt de keuze uit:

 • Variabel tijdvak

 • Dag

 • Week

 • 4-weken periode

 • Maand

 • Kwartaal

 • Halfjaar

 • Jaar

Tevens kun je kiezen voor 'Huidig(e)' of 'Vorig(e)'. Met 'Huidig(e)' selecteer je de huidige periode, bijvoorbeeld deze dag, deze week, deze maand. Met 'Vorig(e)' selecteer je de vorige periode, bijvoorbeeld de vorige dag, de vorige week, de vorige maand.

Kolom 1 / Kolom 2

Elk overzicht bestaat uit twee kolommen, zo kun je twee tijdvakken vergelijken. Je hebt de keuze uit:

 • Van dit jaar

 • Van vorig jaar

 • Van dit jaar (tot en met)

 • Van vorig jaar (tot en met)

De 'vanaf' en 'tot en met' data worden automatisch gevuld naar aanleiding van de ingeven rapportagetijdvakken en jaarselecties. Als je hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak' dan kun je handmatig deze data ingeven, standaard wordt de huidige systeemdatum getoond.

Overzichten

Je kunt een selectie maken met gegevens welke op het overzicht getoond moeten worden, je hebt de keuze uit:

 • Medewerker (accordering)

 • Relatiebeheerder (excl. tijdelijk beheer)

 • Relatiebeheerder (incl. tijdelijk beheer)

 • Locatie

 • Rayon

 • Werkmaatschappij

Welke mogelijkheden je kunt selecteren, is afhankelijk van de filterinstellingen. Als je bij de filterinstellingen hebt gekozen voor 'Relatiebeheerder' kun je de mogelijkheden 'Medewerker' en 'Relatiebeheerder' selecteren. Als je hebt gekozen voor 'Locatie' kun je de mogelijkheden 'Medewerker', 'Relatiebeheerder' en 'Locatie' selecteren. Als je hebt gekozen voor 'Rayon' kun je de mogelijkheden 'Medewerker, 'Relatiebeheerder', 'Locatie' en 'Rayon' selecteren. Als je hebt u gekozen voor 'Werkmaatschappij' kun je alle mogelijkheden selecteren.

Zodra je bij 'overzichten' een keuze maakt waarbij relatie of flexwerker staat dan wordt de verdeelsleutel toegepast in de rapportage.

Soort statistiek

Je kunt een selectie maken op basis van diverse soorten plaatsingen, je hebt de keuze uit:

 • Alle soorten
 • U + V + D + P
 • Doorlene
 • ZZP
 • Handmatige omzet
 • Uitzenden (U)
 • Vakantiewerk (V)
 • Detacheren (D)
 • Payroll (P)

Let op: de opties 'Uitzenden', 'Vakantiewerk', Detacheren' en 'Payroll' zijn beschikbaar vanaf 27-03-2009. Er kunnen daarom geen resultaten worden getoond op deze opties voor die datum. Daarvoor dient u de optie 'U + V + D + P' te selecteren.

Filterinstellingen

Naast de standaard filterinstellingen heb je bij dit overzicht ook de mogelijkheid een business unit te selecteren. Hier kan je een filterinstelling selecteren, je hebt de keuze uit:

 • Relatiebeheerder
 • Locatie
 • Rayon
 • Werkmaatschappij
 • Business unit

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.