Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Reserveringen

Op dit overzicht worden de flexwerkers gepresenteerd met een openstaand saldo aan reserveringen.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Sector risicogroep

Je kunt aangeven van welke sector risicogroep je een overzicht wilt produceren. Je hebt de keuze uit alle sector risicogroepen van de werkmaatschappij.

Specificatie per persoon

Je kunt aangeven of je een specificatie van de reserveringen per persoon wenst of niet.

Rapportkeuze

Hier kun je aangeven of je de actuele stand van de reserveringen wilt zien of een stand op datum.

Indien je kiest voor 'Stand op datum' wordt er naar die datum teruggerekend aan de hand van mutaties op de journaalposten. In dit rapport wordt uitgegaan van het saldo in geld. Gedurende het jaar kunnen hierdoor verschillen in de waarden ontstaan. 

Bij loonwijzigingen dien je rekening te houden met het herwaarderen van de reserveringen. Dit herwaarderen kun je doen met het overzicht 'Reserveringen herwaarderen'.

Stand op datum

Dit veld is beschikbaar zodra je bij 'Rapportkeuze' hebt gekozen voor 'Stand op datum'. Je kunt hier de gewenste datum invoeren.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers dient te worden getoond. Je hebt de keuze uit:

 • Naam flexwerker

 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de sector risicogroep welke is gekozen

 • het registratienummer en de naam van de flexwerker

 • het uurloon

 • het saldo in uren en geld van de reserveringen:

  • kort verzuim

  • feestdagen

  • vakantiedagen

  • arbeidsduurverkorting

  • extra reservering

  • tijd voor tijd

 • saldo persoonlijk opleidingen budget (POB)

 • saldo vakantiegeld

 • saldo ORT reservering

 • saldo OVW reservering
 • de totalen per locatie

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. Hierop is tevens het saldo 'arbeidsvoorwaardenbedrag I' en 'arbeidsvoorwaardenbedrag II' te zien.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.