Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Aanvulling vakantiegeld

Op dit overzicht worden de flexwerkers of vaste medewerkers getoond waarvan het vakantiegeld automatisch is aangevuld met de optie 'Opbouw vakantiegeld automatisch aanvullen tot WML' (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces).

Selectiecriteria

Verwerkingswijze

Keuze uit:

 • Detail (gesplitst per loonperiode)
 • Totalen

Rapportagetijdvak

Keuze uit:

 • Variabel tijdvak
 • Week
 • 4-wekenperiode
 • Maand
 • Kwartaal
 • Halfjaar
 • Jaar

Tevens kun je kiezen voor 'Huidige periode', 'T/m huidige periode' of 'Vorige periode'. Met 'Huidige periode' selecteer je bijvoorbeeld deze dag, deze week of deze maand. Met 'T/m huidige periode' selecteer je alles van het kalenderjaar tot en met de huidige periode, bijvoorbeeld t/m vandaag, t/m deze week of t/m deze maand. Met 'Vorige periode' selecteer je bijvoorbeeld vorige week, vorige maand of vorig jaar. Bij 'Variabel tijdvak' geef je handmatig de gewenste data in.

Vanaf en tot en met

Hier wordt de datum bepaald, afhankelijk van het rapportagetijdvak. Als gekozen is voor 'Variabel tijdvak', dan kunnen de data zelf worden ingegeven.

Overzicht

Op dit overzicht worden getoond:

 • Registratienummer van de persoon
 • Naam van de werknemer
 • Periode (bij verwerkingswijze Detail)
 • Loontijdvak (bij verwerkingswijze Detail)
 • Volgnummer van de loonspecificatie (bij verwerkingswijze Detail)
 • Aangevuld vakantiegeld

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV-formaat. Hier staan dezelfde gegevens in.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.