Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Urendeclaraties

Overzicht van alle urendeclaraties gereed voor verwerking. Dit zijn dus urendeclaraties met de status de status 'Wachten', 'In bewerking', 'Gereed voor eindaccordering' en de urendeclaraties met de status 'Geaccordeerd voor verwerking'.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Type persoon

Hier kun je een keuze maken uit:

  • Flexwerker
   alleen resultaten van de flexwerkers worden getoond

  • Flexwerker en vaste medewerker
   zowel de resultaten van de flexwerkers als de vaste medewerkers worden getoond

  • Vaste medewerker
   alleen resultaten van de vaste medewerkers worden getoond

  De keuze 'Vaste medewerker' is alleen beschikbaar als je de rechten heeft om deze gegevens in te zien.

  Status declaratie

  Je kunt een keuze maken uit de urendeclaraties met de status 'Wachten', 'In bewerking', 'Gereed voor eindaccordering' en de urendeclaraties met de status 'Geaccordeerd voor verwerking'. Standaard staan alle opties aangevinkt.

  Toon uren

  Wanneer je de uren op het overzicht in decimalen wilt weergeven vink je deze mogelijkheid aan.

  Specificeren per dag

  Je hebt de keuze om de verschillende looncomponenten per week te tonen (kies dan voor 'Nee'), of per dag (kies dan voor 'Ja').

  Weergave naam relatie

  Het overzicht kan de naam van de relatie op verschillende manieren weergeven, je hebt de keuze uit 'Bedrijfsnaam' en 'Zoeknaam'.

  Filter declaraties

  Je kunt een filter instellen voor alle declaraties of alleen gewijzigde declaraties. Zo kun je na een eerder controle overzicht een overzicht genereren waarop alleen de gewijzigde urendeclaraties staan.

  Filter detailregels

  Wanneer je hebt gekozen voor 'Alleen gewijzigde declaraties' kun je hier een keuze maken welke detailregels je wil zien van de gewijzigde declaraties. Je kunt kiezen voor 'Alle detailregels' nu worden alle detailregels van de gewijzigde declaratie getoond of je kunt kiezen voor 'Alleen gewijzigde detailregels' nu worden alleen de gewijzigde detailregels van de gewijzigde declaratie getoond.

  Filterinstellingen toepassen op

  Heb je bij de filterinstellingen van het overzicht gekozen voor 'Relatiebeheerder', 'Locatie' of 'Rayon' dan bepaal je met deze instelling of het overzicht resultaten toont die horen bij de relatie of flexwerker. Dit betreft de gegevens zoals de urendeclaraties is verloond en gefactureerd. Indien er later wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de locatie en/of relatiebeheerder van relatie en/of flexwerker wordt hier geen rekening mee gehouden.

  Uitsluiten flexwerkers

  Het is mogelijk om flexwerkers zonder BSN-nummer niet zichtbaar te maken op het overzicht urendeclaraties.

  Sorteren

  In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met urendeclaraties getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

  • Bedrijfsnaam relatie
  • Bedrijfsnaam relatie - naam persoon
  • Declaratienummer

  • Locatie - bedrijfsnaam relatie

  • Locatie - declaratienummer

  • Locatie - bedrijfsnaam relatie
  • Locatie - Naam persoon

  • Locatie - Periode

  • Naam persoon

  • Periode
  • Zoeknaam relatie

  Overzicht

  Op dit overzicht wordt getoond:

  • flexwerkernaam
  • registratienummer
  • arbeidsmigrant
  • datum in dienst
  • einddatum arbeidsmigrant
  • relatie
  • debiteurnummer
  • standaard werkweek
  • declaratie
  • declaratietijdvak
  • soort
  • omschrijving
  • meldingen
  • datum
  • uren en/of eenheid
  • tarief
  • percentage
  • factuur tarief
  • afwijkend BTW tarief (indien gekozen voor 'specificeren per dag')
  • loonafrekening
  • status


  Hierna wordt een totaal generaal gemaakt van alle declaraties, je krijgt een overzicht van alle looncomponenten. Ook wordt hier een legenda getoond.

  Het kan voorkomen dat er op het overzicht geen uren en tarief voor de relatie worden getoond. In dat geval betreft het een declaratie die reeds is gefactureerd maar nog niet verloond. Wanneer er wel is verloond maar nog niet gefactureerd worden alleen de gegevens voor de relatie getoond.

  Als je declaraties hebt die reeds gedeeltelijk zijn verwerkt (verloond of gefactureerd) dan worden deze op het overzicht getoond totdat ze geheel zijn verwerkt. Als je dit niet wil dan dien je bij het aanmaken van het overzicht het selectiecriteria 'Filter declaraties' in te stellen op 'Alleen gewijzigde declaraties'.

  Let op: de status van een lege urendeclaratie wordt met dit overzicht gewijzigd van 'Geaccordeerd voor verwerking' in 'Afgewikkeld' of 'In bewerking'. Omdat het om lege urendeclaraties gaat die wel zijn geaccordeerd, komt er voor de flexwerker en/of relatie geen resultaat uit deze afwikkeling.

  Exportbestand

  Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

   

  JavaScript errors detected

  Please note, these errors can depend on your browser setup.

  If this problem persists, please contact our support.