Een overzicht waarop alle flexwerkers, waarbij de regeling afdrachtvermindering zeevaart is vastgelegd, worden getoond. Middels de selectiecriteria kun je aangeven voor welke periode je een overzicht wilt opvragen.

Selectiecriteria

Verwerkingswijze

Hier geef je aan hoe je de uitvoer gespecificeerd wilt hebben. Je hebt de keuze uit:

 • Verzameld per jaar
 • Per loontijdvak

Loonheffingennummer

Je dient aan te geven voor welk loonheffingennummer het overzicht moet worden verwerkt, je hebt de keuze uit:

 • Alle loonheffingennummers
 • Een loonheffingennummer (de loonheffingennummers worden afzonderlijk getoond)

Rapportagetijdvak

Je dient aan te geven over welk tijdvak je het overzicht wilt aanmaken. Je hebt de keuze uit:

 • Jaar
 • Maand (afhankelijk van de aangifteperiode)
 • 4-wekenperiode (afhankelijk van de aangifteperiode)
 • Variabel tijdvak

Jaar

Je dient het jaar waarvoor het overzicht dient te worden aangemaakt te selecteren indien je bij 'Rapportagetijdvak' ook 'Jaar' hebt geselecteerd. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren vanaf 2009.

Maand/4-weken periode

Je dient hier een maand of 4-wekenperiode te selecteren indien je bij 'Rapportagetijdvak' ook 'Maand' of '4-weken periode' hebt geselecteerd. De keuze tussen maand of 4-wekenperiode is afhankelijk van de aangifteperiode.

Vanaf

Hier kun je handmatig een periode ingeven indien je bij 'Rapportagetijdvak' hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak'. Je kunt alle data vanaf 2009 ingeven.

Sorteren

Sorteren op volgorde van:

 • Naam flexwerker
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht worden getoond:

 • Het registratienummer van de flexwerker
 • De naam van de flexwerker
 • De geboortedatum van de flexwerker
 • De start van de vastgelegde periode
 • Het einde van de vastgelegde periode
 • De naam van het zeeschip
 • De roepnaam van het zeeschip
 • Het nummer monsterboekje
 • De afdrachtvermindering

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.