Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Afdrachtvermindering zeevaart

Een overzicht waarop alle flexwerkers, waarbij de regeling afdrachtvermindering zeevaart is vastgelegd, worden getoond. Middels de selectiecriteria kun je aangeven voor welke periode je een overzicht wilt opvragen.

Selectiecriteria

Verwerkingswijze

Keuze uit:

 • Verzameld per jaar
 • Per loontijdvak

Loonheffingennummer

Keuze uit:

 • Alle loonheffingennummers
 • Een loonheffingennummer (de loonheffingennummers worden afzonderlijk getoond)

Rapportagetijdvak

Keuze uit:

 • Jaar
 • Maand / 4-wekenperiode (afhankelijk van de aangifteperiode)
 • Variabel tijdvak

Jaar

Selecteer het gewenste jaar indien je bij 'Rapportagetijdvak' ook 'Jaar' hebt geselecteerd. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren vanaf 2009.

Maand/4-wekenperiode

Selecteer de gewenste periode indien je bij 'Rapportagetijdvak' ook 'Maand' of '4-wekenperiode' hebt geselecteerd. De keuze tussen maand of 4-wekenperiode is afhankelijk van de aangifteperiode.

Vanaf

Hier kun je handmatig een periode ingeven indien je bij 'Rapportagetijdvak' hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak'. Je kunt alle data vanaf 2009 ingeven.

Sorteren

Sorteren op volgorde van:

 • Naam flexwerker
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

De volgende gegevens worden getoond:

 • Registratienummer van de flexwerker
 • Naam van de flexwerker
 • Geboortedatum van de flexwerker
 • Start van de vastgelegde periode
 • Einde van de vastgelegde periode
 • Naam van het zeeschip
 • Roepnaam van het zeeschip
 • Nummer monsterboekje
 • Afwijkend
  • Nee > afdrachtvermindering 40%
  • 30% > alleen bij specifieke afspraken met de Belastingdienst
 • Bedrag afdrachtvermindering

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV-formaat. Hierop staan dezelfde gegevens.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.