Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Sollicitaties

Op dit overzicht kun je een lijst krijgen van alle sollicitaties. Met behulp van de selectiecriteria kun je zelf bepalen hoe deze lijst eruit moet zien. Je kunt het overzicht op vele manieren uitsplitsen, waaronder sollicitaties per aanvraag, medewerker, flexwerker/relatie enz. Daarna kun je het overzicht nog verder uitlijsten. Hieronder staat uitgelegd wat de mogelijkheden zijn.

Selectiecriteria

Hier dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Overzicht

Je dient een filter in te stellen voor het overzicht. Je hebt de keuze uit:

 • Alle sollicitaties
  Alle sollicitaties welke zijn vastgelegd worden getoond.

 • Sollicitaties per aanvraag / functie
  Alle sollicitaties behorende bij een aanvraag / functie worden getoond.

 • Sollicitaties per medewerker
  Alle sollicitaties die zijn toegekend aan de medewerker van de werkmaatschappij.

 • Sollicitaties per vastlegger
  Alle sollicitaties die zijn vastgelegd door de medewerker van de werkmaatschappij.

 • Sollicitaties per relatie

 • Sollicitaties per flexwerker

 • Sollicitaties per relatiebeheerder fw (flexwerker)
  Alle sollicitaties per- en van de relatiebeheerder van de flexwerker.

 • Sollicitaties per relatiebeheerder rl (relatie)
  Alle sollicitaties per- en van de relatiebeheerder van de relatie.

Processtatus

Indien je alleen de sollicitaties met een bepaalde processtatus wilt zien dan kun je die selecteren. Je hebt standaard de keuze uit:

 • N.v.t.

 • Aanbieden

 • Voorgesteld

 • Op (sollicitatie)gesprek

 • Flexwerker ziet er vanaf

 • Afgewezen

 • Geplaatst

Standaard staat de instelling op 'N.v.t.'.

Let op, indien je keuze uit meer statussen hebt dan zijn deze door de werkmaatschappij zelf toegevoegd middels de selectietabel in 'Beheer > Selectietabellen'.

Status

Ook betreffende de status van de sollicitatie kun je een filter instellen. Je kunt kiezen uit:

 • N.v.t.

 • Actueel

 • Afgewikkeld

Standaard staat de instelling op 'N.v.t.'.

Periode

In dit veld bepaal je de periode waaruit de sollicitaties getoond moeten worden. Het gaat hier om de periode waarin de sollicitaties zijn vastgelegd. Je hebt de keuze uit:

 • Handmatig opgeven

 • Deze week

 • Deze 4-weken periode

 • Deze maand

 • Dit kwartaal

 • Dit halfjaar

 • Dit jaar

Van

De datum vanaf wanneer de controleperiode aanvangt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de controleperiode. Alleen wanneer je bij controleperiode 'handmatig opgeven' hebt geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Tot en met

De datum waarop de controleperiode eindigt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de controleperiode. Alleen wanneer je bij controleperiode 'handmatig opgeven' heeft geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Filter koud voorgesteld

Met deze filter krijg je een overzicht van alle sollicitaties waarbij deze optie is aangevinkt. Het kan dus zo zijn dat een sollicitatieproces inmiddels de processtatus 'Geplaatst' heeft, en toch op het overzicht komt. Dit is omdat eerder in het proces is aangegevinkt dat de flexwerker koud is voorgesteld.

Openstaande actie

Indien je wilt selecteren op een opstaande actie vink je deze optie aan. Het veld 'Soort actie' komt nu beschikbaar.

Soort actie

Het soort actie waarop je selecteert. Je hebt de keuze uit:

 • N.v.t.

 • Actie relatiebeheerder

 • Afspraak

 • Belactie

 • Bezoek

 • Contact

 • Herinnering

 • Info

 • Offerte

 • Opdracht

 • Overige

Relatie

Je kunt hier een relatie selecteren. De keuze die hier gemaakt kan worden wordt beperkt tot die relaties die gerelateerd zijn aan de gekozen aanvraag en/of flexwerker. Nu worden alleen de sollicitaties behorende bij deze relatie getoond.

Aanvraag

Je kunt hier een aanvraag selecteren. De keuze die hier gemaakt kan worden wordt beperkt tot die aanvragen die gerelateerd zijn aan de gekozen relatie en/of flexwerker. Nu worden alleen de sollicitaties behorende bij deze aanvraag getoond.

Flexwerker

Je kunt hier een flexwerker selecteren. De keuze die hier gemaakt kan worden wordt beperkt tot die flexwerkers die gerelateerd zijn aan de gekozen aanvraag en/of relatie. Nu worden alleen de sollicitaties behorende bij deze flexwerker getoond.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst gemaakt moet worden. Het is afhankelijk van de ingevoerde selectiecriteria of en welke keuzes je hier hebt.

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

 • het geselecteerde overzicht

 • de periode

 • naam van de flexwerker en relatie

 • laatste processtatus

 • datum en tijd van het meest recente sollicitatieproces

 • toegekend aan

 • aanvraag / functie

 • prioriteit

 • laatste contact / aantekening (maximaal 1 regel)

 • datum

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.