Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - KvK gebruik logboek

Met dit overzicht kun je een lijst produceren waarop terug te zien is welke medewerkers wanneer de KvK API hebben geraadpleegd.

Selectiecriteria

image-20240506-120736.png

Vanaf

Deze kun je handmatig invoeren of met behulp van de kalender-knop . 

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de aangemaakte handtekeningen log getoond dienen te worden, je hebt de keuze uit:

  • Datum (oplopend)

  • Datum (aflopend)

  • Achternaam flexwerker / Naam relatie

  • Locatie

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • Naam medewerker

  • datum waarop de API is aangeroepen

  • tijd waarop de API is aangeroepen

  • Registratienummer flexwerker / relatie

  • Naam flexwerker / relatie

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.