Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - PAWW aangifte

Het overzicht PAWW kan aangemaakt worden t.b.v. de aanlevering naar Stichting PAWW. In de aanlevering moeten de 3 volgende waardes aangegeven worden:

 • Totaal grondslagloon van alle medewerkers
 • Totaalbedrag van alle ingehouden premie
 • Totaal aantal medewerkers

Deze waardes worden getoond op het overzicht en kunnen gebruikt worden bij de aanlevering naar Stichting PAWW.

Selectiecriteria

Loonheffingennummer

Je kunt hier een keuze maken tussen:

 • Alle actieve loonheffingennummers
 • Specifiek loonheffingennummer

Rapportagetijdvak

Je kunt hier een keuze maken uit:

 • Automatisch (op basis van het aangiftetijdvak van het geselecteerde loonheffingennummer wordt er uitgegaan van een rapportagetijdvak van een maand of 4-wekenperiode)
 • Kwartaal
 • Vorige periode
 • Huidige periode
 • T/m huidige periode
 • Loonjaar

Loonjaar

Wanneer je bij 'Rapportagetijdvak' hebt gekozen voor 'Loonjaar' kun je in dit veld het gewenste loonjaar selecteren. 

Vanaf - tot en met

In dit veld worden de data van het geselecteerde rapportagetijdvak getoond. Deze velden blijven leeg wanneer je kiest voor 'Alle actieve loonheffingennummers', omdat deze kunnen afwijken qua aangifteperiode (maand/4-weken). Indien je een specifiek loonheffingennummer selecteert worden de data wel zichtbaar. 

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

 • Periode (maand, 4-weken periode of kwartaal)
 • Totaal grondslagloon
 • Totaal ingehouden premie
 • Totaal aantal flexwerkers (het aantal individuele flexwerkers wordt getoond)

In geval van meerdere periodes op het overzicht, wordt ook een totaal aantal flexwerkers van alle periodes getoond. Het betreft dan het totaal unieke flexwerkers en niet de optelsom van het totaal aantal flexwerkers per periode aangezien eenzelfde flexwerker in meerdere periodes verloond kan zijn.

Exportbestand

Er is geen exportbestand in CSV formaat beschikbaar.

Let op: de laatste dag van het loontijdvak bepaalt in welke periode een verloning zichtbaar wordt op het overzicht. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.