Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Rangorde-overzicht

Er wordt een overzicht aangemaakt met hierop rangorde per relatie, per flexwerker, per medewerker of per beheerder gebaseerd op uren, omzet, marge in geld of marge in procenten. Het beste cq. hoogste resultaat wordt bovenaan het overzicht getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Soort overzicht

Je dient een keuze te maken voor soort overzicht. Je kunt kiezen uit:

 • Rangorde relatie

 • Rangorde flexwerker

 • Rangorde medewerker (accordering)

 • Rangorde beheerder (excl. tijdelijk beheer)

 • Rangorde beheerder (incl. tijdelijk beheer)

Rapportkeuze

Je kunt een rapportkeuze aangeven, je hebt de keuze uit:

 • Commercieel

 • Financieel

 • Werkmoment

Rapportagetijdvak

Voor elk overzicht kun je een rapportagetijdvak selecteren. Je hebt de keuze uit:

 • Variabel tijdvak

 • Dag

 • Week

 • 4-weken periode

 • Maand

 • Kwartaal

 • Halfjaar

 • Jaar

Tevens kun je kiezen voor 'Huidig(e)' of 'Vorig(e)'. Met 'Huidig(e)' selecteer je de huidige periode, bijvoorbeeld deze dag, deze week, deze maand. Met 'Vorig(e)' selecteer je de vorige periode, bijvoorbeeld de vorige dag, de vorige week, de vorige maand.

Vanaf

Wanneer  je hebt gekozen voor een variabel tijdvak kun je hier ingeven vanaf welke datum en tot en met welke datum je een overzicht wenst.

Sector

Je kunt aangeven van welke sector je een overzicht wilt produceren. Je hebt de keuze uit alle sectoren van de werkmaatschappij.

Inclusief handmatige omzet

Je kunt zelf bepalen of de handmatige omzet (omzet welke wordt gegenereerd dmv handmatige facturatie) ook in de rangorde dient te worden meegeteld. Als je voor 'Ja' kiest wordt de handmatige omzet meegeteld in de rangorde, als je voor 'Nee' kiest wordt de handmatige omzet niet bij de rangorde meegeteld. Deze optie is niet beschikbaar als je bij soort overzicht gekozen hebt voor 'Rangorde flexwerker'.

Beperking resultaat

Je kunt een beperking vastleggen voor het resultaat. Je kunt kiezen voor:

 • Top 10
  de eerste 10 resultaten worden nu getoond

 • Top 25
  de eerste 25 resultaten worden nu getoond

 • Top 50
  de eerste 50 resultaten worden nu getoond

 • Top 75
  de eerste 75 resultaten worden nu getoond

 • Onbeperkt
  nu worden alle resultaten getoond

Ranking

Je kunt zelf aangeven welke ranking u wenst te zien. Je kunt kiezen voor:

 • Uren

 • Omzet

 • Marge (in geld)

 • Marge (in procenten)

Het is ook mogelijk meerdere keuzes vast te leggen.

Overzichten

Je kunt een selectie maken met gegevens welke op het overzicht getoond moeten worden, je hebt de keuze uit:

 • Relatiebeheerder

 • Locatie

 • Rayon

 • Werkmaatschappij

Welke mogelijkheden je kunt selecteren, is afhankelijk van de filterinstellingen. Als je bij de filterinstellingen hebt gekozen voor 'Relatiebeheerder' kun je alleen de mogelijkheid 'Relatiebeheerder' selecteren. Als je hebt gekozen voor 'Locatie' kun je een keuze maken uit 'Relatiebeheerder' of 'Locatie'. Als je hebt gekozen voor 'Rayon' kun je een keuze maken uit 'Relatiebeheerder', 'Locatie' of 'Rayon'. Als je hebt gekozen voor 'Werkmaatschappij' kun je een keuze maken uit alle mogelijkheden.

Overzicht

Op het overzicht-flexwerkers wordt getoond:

 • De geselecteerde periode en de rapportkeuze

 • de gekozen sectoren

 • naam relatiebeheerder

 • nummer (volgens rangorde)

 • naam flexwerker

 • woonplaats

 • FwNR (registratienummer flexwerker)

 • uren

 • omzet

 • marge

 • percentage

Op het overzicht-relaties wordt getoond:

 • de geselecteerde periode en de rapportkeuze

 • de gekozen sectoren

 • locatie

 • nummer (volgens rangorde)

 • naam relatie

 • woonplaats

 • RelNr (registratienummer relatie)

 • DebNr (debiteurennummer)

 • uren

 • omzet

 • marge

 • percentage

Op het overzicht-medewerkers wordt getoond:

 • De geselecteerde periode en de rapportkeuze

 • de gekozen sectoren

 • locatie

 • nummer (volgens rangorde)

 • medewerkernaam

 • MdwNr (medewerker nummer)

 • uren

 • omzet

 • marge

 • percentage

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.