Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Gewerkte weken

Door het aanmaken van dit overzicht worden de gewerkte weken per flexwerker getoond. Dit overzicht is niet bedoeld om te signaleren op fasewijzigingen maar laat de informatie van het tabblad 'CAO-overige' zien. Met de verwerkingswijze 'Totalen' komt dit overeen met de historie en huidige situatie. Met de verwerkingswijze 'Detail' worden de weken getoond zoals dit ook onder de knop 'Weken' zichtbaar is. Op dit rapport wordt ook de naam van de relatie vermeld.

Tip: alle urendeclaraties met de status 'Urendeclaratie ontbreekt' worden meegenomen in de wekentelling. Je kunt in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaraties' instellen dat urendeclaraties na het verstrijken van het ingevoerde aantal dagen komen te vervallen en niet meer worden meegeteld in de wekentelling van flexwerkers.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Selectie

Je dient een keuze te maken voor de selectie. Je hebt de keuze uit:

 • Alle flexwerkers

 • Flexwerkers uit match

Alle flexwerkers

Met deze optie worden de gewerkte weken getoond van alle flexwerkers. Deze selectie kan zorgen voor een lange verwerkingsduur van het overzicht!

Flexwerkers uit match

Met deze optie worden de gewerkte weken getoond van flexwerkers die als resultaat uit de geselecteerde match zijn gekomen. Dit kan alleen een match zijn die voor flexwerkers is aangemaakt. Wij adviseren om voor deze selectie te kiezen zodat jezelf kunt bepalen welke flexwerkers worden getoond.

Match opnieuw starten

Wanneer er bij 'Selectie' is gekozen voor 'Flexwerkers uit match' dan is het mogelijk om het vinkje aan te zetten bij 'Match opnieuw starten'. Dit is vooral handig wanneer je dit overzicht periodiek wilt uitvoeren. Het aanvinken van deze optie zorgt ervoor dat de gekozen match opnieuw wordt aangemaakt. De resultaten van de match worden ververst op basis van de flexwerkers die op dit moment aan de gekozen selectiecriteria voldoen. Eventueel handmatig toegevoegde of verwijderde flexwerkers zullen verwijderd worden.

Verwerkingswijze

Je kunt een selectie maken voor het samenstellen van het overzicht, je hebt de keuze uit:

 • Detail

 • Totalen

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de gewerkte weken getoond dienen te worden. Je hebt de keuze uit:

 • Naam flexwerker

 • Locatie- naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond (detail overzicht):

 • het registratienummer van de flexwerker

 • de naam van de flexwerker op alfabetische volgorde

 • jaar-week

 • fase-week

 • type

 • relaties

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.