Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Betalingen (saldilijst)

Het aanmaken van een overzicht met de saldi van de af te wikkelen betalingen aan flexwerkers. Dit overzicht kan voor een relatiebeheerder, locatie, rayon of een complete werkmaatschappij worden geactiveerd. Het is ook mogelijk om een business unit of een flexwerker te selecteren in combinatie met de voorgaande filters.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Betaalfrequentie

Je kunt een keuze maken uit de volgende selectiemogelijkheden:

 • Wekelijks
  Alle flexwerkers waarbij de betaalfrequentie op 'Wekelijks' staat worden op de saldilijst getoond
 • 4-Wekelijks
  Alle flexwerkers waarbij de betaalfrequentie op '4-wekelijks' staat worden op de saldilijst getoond
 • Maandelijks
  Alle flexwerkers waarbij de betaalfrequentie op 'Maandelijks' staat worden op de saldilijst getoond

Soort betaling

Je kunt een keuze maken uit de volgende selectiemogelijkheden:

 • Nog te verwerken betalingen
  Alle betalingen welke nog verwerkt dienen te worden, worden op de saldilijst getoond
 • Nog te verrekenen betalingen
  Alle betalingen waarvan nog een verrekening open staat, worden op de saldilijst getoond
 • Nog af te boeken betalingen
  Alle betalingen welke nog afgeboekt dienen te worden binnen de boekhouding worden op de saldilijst getoond
 • Geagendeerde acties
  Alle geagendeerde acties omtrent betalingen worden op de saldilijst getoond
 • Geblokkeerde betalingen
  Alle geblokkeerde betalingen worden op de saldilijst getoond

Flexwerker

Je kunt hier een individuele flexwerker selecteren. Alleen voor deze persoon wordt dan een saldilijst geproduceerd.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de saldilijst getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam flexwerker
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Informatief overzicht betreft de te verwerken betalingen. Hiermee wordt geen betaalbestand aangemaakt. Op het overzicht zie je staan:

 • De bron
  De naam van de flexwerker welke is verloond
 • De naam van de begunstigde voor de betaling
 • De betaalwijze
  Kas, ING giro, bank binnenland, bank EU of bank wereldwijd
 • Het rekeningnummer
 • Het totaal bedrag van de verloning
 • Bedrag voor afboeken of blokkeren (indien van toepassing)
 • Het restant
  Verschil tussen 'Bedrag' en 'Afboeken/blokkeren'
 • Opmerking
  Wanneer het een kasbetaling betreft wordt de opmerking 'Handmatig afwikkelen' getoond
 • Het uiteindelijk te betalen bedrag

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.