Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Signaleringen

Op dit overzicht worden mogelijke veranderingen/problemen m.b.t. de flexwerkers en/of vaste medewerkers vermeld.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Type persoon

Je dient hier het type persoon te selecteren. Indien je het overzicht voor de signaleringen van de flexwerker wilt aanmaken kies je voor het type 'Flexwerker'. 

Indien je het overzicht signaleringen voor de vaste medewerker wilt aanmaken kies je voor het type 'Vaste medewerker'.

Selectie

Je dient een filter in te stellen voor de signaleringsmogelijkheden. Je hebt de keuze uit:

 • Flexwerkers met plaatsing en/of contract

 • Flexwerkers met actieve aftrekpost

Selectie (match)

Voor het type persoon 'Flexwerkers' kun je een match selecteren waarvoor je de signaleringen wilt aanmaken.  Deze optie komt beschikbaar als je geen keuze hebt gemaakt bij 'Selectie' (alle vinkjes uit).  Aan de hand van een match kun je de volgende signaleringen opmaken: 'Basis/plus pensioen (StiPP)', 'Gewerkte uren' en 'Verzekeringen'. 

Controle op

Je dient een filter in te stellen voor de signaleringsmogelijkheden. Je hebt de keuze uit:

 • Controle lonen en BRI
  Controle op minimumlonen, beloningsregeling inlener en controle op loon in arbeidsovereenkomst en plaatsing.

  • Niet melden indien boven periodiek
   Signaleringen van lonen die boven de maximum periodiek liggen worden niet getoond (alleen beschikbaar wanneer 'Controle lonen en BRI' wordt geselecteerd).

  • Niet melden afwijking t.o.v. arbeidsovereenkomst
   Signaleringen van lonen die niet overeenkomen met het loon in de arbeidsovereenkomst worden niet getoond (alleen beschikbaar wanneer 'Controle lonen en BRI' wordt geselecteerd).

  • Er wordt alleen op lonen gecontroleerd in plaatsingen die de status 'Definitief' hebben

 • Fasewijziging
  Signalering over fasewijzigingen.

 • Geldigheidsdatum documenten
  Controle op de geldigheidsdatum van identiteitsbewijzen, vergunningen e.d.

 • Nieuwe plaatsingen (aanwezigheid)
  Aanwezigheidscontrole bij nieuwe plaatsingen die de status 'Definitief' hebben.

 • Aanzegtermijn
  Signalering van arbeidsovereenkomsten waarvoor het aanzegtermijn van toepassing is.

 • Basis/plus pensioen (StiPP) 
  Signalering op aanvang pensioen, basis- en pluspensioen.

  • 'Aut. doorvoeren': Automatisch doorvoeren van de StiPP-signaleringen. Alleen beschikbaar als enkel 'Basis/plus pensioen (StiPP)' is aangevinkt en de controleperiode 'Vandaag' is.

   Advies is het overzicht 'Signaleringen' eerst aan te maken zonder het automatisch doorvoeren, zodat nog terug kan worden teruggekeken wat de signalering was. Als het overzicht 'Signaleringen' periodiek is ingepland, is het in het licht van voorgenoemde dan ook raadzaam om voor een tweede keer het overzicht met de beschreven instellingen automatisch in te plannen. Bijvoorbeeld: zonder automatisch doorvoeren (het bestaande ingeplande overzicht) in de ochtend en aan het einde van dezelfde dag het automatisch doorvoeren toepassen (het nieuw ingeplande overzicht met een vinkje bij de nieuwe instelling).

   Indien regelmatig positief wordt afgeweken en signaleringen zoals 'Flexwerker heeft vervroegd pluspensioen, maar heeft 26 weken niet gewerkt en mag terug naar basispensioen.' bewust worden genegeerd, is het beter om geen gebruik te maken van automatisch doorvoeren. Alle signaleringen worden namelijk automatisch doorgevoerd.
 • Controle gewerkte uren
  Signalering op het aantal gewerkte uren wat je aangeeft in de plaatsing, dit geldt alleen voor plaatsingen die de status 'Definitief' hebben.

 • Ziekmeldingen
  Signalering van ziekmeldingen die aangemaakt moeten worden wanneer de arbeidsovereenkomst van een zieke flexwerker afloopt.

 • ET-uitruil maximale termijn
  Signaleringen van flexwerkers waarbij de ET-regeling vijf jaar geleden is geactiveerd

 • Verzekeringen
  Signalering van flexwerkers die gekoppeld zijn aan een verzekering maar geen plaatsing hebben. Er wordt ook gecontroleerd of de flexwerkers de gehele periode, dat ze zijn verzekerd, zijn verloond.

  • Vertraging (dgn) verwerkte declaraties
   Standaard wordt hier 7 getoond. Dit betekent dat op het moment van aanmaken alle declaraties worden gecontroleerd tot 7 dagen voor de aanmaakdatum van het overzicht. Voorbeeld: Je maakt het overzicht aan op maandag 22 juni 2009. Er wordt nu gecontroleerd op urendeclaraties die zijn verwerkt tot en met zondag 14 juni. Het is aan te raden om met het aantal dagen voor vertraging altijd zo uit te komen dat de controle start op maandag. Dit omdat de meeste flexwerkers week declaraties hebben.

Controleperiode

In dit veld bepaal je de periode van de signaleringen, je hebt de keuze uit:

 • Handmatig opgeven (de maximale periode waarover de signaleringen aangemaakt kunnen worden is zes weken).

 • Vandaag

 • Vandaag - 4 weken

 • Vandaag - 6 weken

 • Vandaag - 8 weken

 • Vandaag - 10 weken
 • Vandaag - Einde van deze week

 • Vandaag - Einde van de volgende week

 • Vandaag - Einde van deze maand

Standaard staat de instelling op 'Vandaag'.

Vanaf

De datum vanaf wanneer de controleperiode aanvangt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de controleperiode. Alleen wanneer je bij controleperiode 'handmatig opgeven' hebt geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Tot en met

De datum waarop de controleperiode eindigt wordt getoond. Easyflex vult deze datum automatisch in naar aanleiding van de controleperiode. Alleen wanneer je bij controleperiode 'handmatig opgeven' heeft geselecteerd, kun je handmatig een datum ingeven.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam

 • Locatie - naam

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

 • de geselecteerde periode

 • de naam en het registratienummer van de flexwerker

 • het soort melding

 • ingangsdatum

 • omschrijving van de signalering

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.