Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Exporteren debiteuren

Aanmaken van een exportbestand debiteuren voor de financiële administratie.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Exporteren

Je dient aan te geven welke debiteurengegevens je wilt exporteren, je hebt de keuze uit:

 • alleen gewijzigde debiteuren (zoals een adreswijziging bij uw debiteur)
 • alle debiteuren (bijvoorbeeld wanneer je een nieuw boekhoudpakket gebruikt)

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de debiteurgegevens getoond dienen te worden, je hebt de keuze uit:

 • Debiteurennummer
 • Locatie - debiteurennummer
 • Bedrijfsnaam
 • Locatie - bedrijfsnaam

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de naam van het financiële pakket waar de gegevens naar worden uitgevoerd
 • het debiteurennummer
 • de bedrijfsnaam
 • het factuuradres
 • de betaaltermijn
 • de BTW aangifte
 • de naam van de contactpersoon aan wie de factuur is gericht

Exportbestand

Indien er gekozen is voor een koppeling met een financieel administratiepakket is er een exportbestand beschikbaar. Het formaat is afgestemd op het geselecteerde administratiepakket.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.