Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)

Aanmaken van digitale opdrachten voor betalingen en het produceren van een overzicht. Wanneer je jouw buitenlandse betalingen (BTL-91) bij de Rabobank gaat inlezen moet je eerst in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Bankgegevens' het land van de rekeninghouder ingeven. Wanneer je dit niet doet zal je buitenlands betaalbestand bij de Rabobank geweigerd worden. Dit overzicht kan voor een relatiebeheerder, locatie, rayon of een complete werkmaatschappij worden geactiveerd. Het is ook mogelijk om een business unit of een flexwerker te selecteren in combinatie met de voorgaande filters.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Betaalfrequentie

Je kunt bepalen voor welke betaalfrequentie je de betaallijst wilt verwerken. Je hebt de keuze uit:

 • Wekelijks
  Alle flexwerkers waarbij de betaalfrequentie op 'Wekelijks' staat worden verwerkt en op de betaallijst geplaatst
 • 4-Wekelijks
  Alle flexwerkers waarbij de betaalfrequentie op '4-wekelijks' staat worden verwerkt en op de betaallijst geplaatst
 • Maandelijks
  Alle flexwerkers waarbij de betaalfrequentie op 'Maandelijks' staat worden verwerkt en op de betaallijst geplaatst

Soort betaling

Je kunt aangeven voor welke soort betalingen je de betaallijst wilt verwerken. Je hebt de keuze uit:

 • Loonbetalingen
  De reguliere loonbetalingen worden op de betaallijst geplaatst
 • Spaarregelingen
  De spaarregelingen worden op de betaallijst geplaatst
 • Loonbeslagen
  De loonbeslagen worden op de betaallijst geplaatst
 • Voorschotten
  De voorschotten waarbij is gekozen voor betaling via de bank worden op de betaallijst geplaatst
 • CAO-fonds
  De betalingen aan het CAO-fonds worden op de betaallijst geplaatst
 • Reverse billing
  De reverse billing facturen worden op de betaallijst geplaatst

Flexwerker

Je kunt hier een individuele flexwerker selecteren. Alleen voor deze persoon wordt dan een betaalbestand geproduceerd.

Vermelding BIC

Je kunt deze optie aanvinken wanneer je niet wilt dat BIC/SWIFT codes worden opgenomen in het SEPA-betaalbestand. Het vermelden van de BIC/SWIFT codes is namelijk niet vereist. We adviseren om dit voor je bank eerst een keer te testen met een relatief klein betaalbestand.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • Het soort betalingen
  Zoals loonbetalingen, spaarregelingen en loonbeslagen
 • De frequentie van de betalingen
  Zoals wekelijks, 4 wekelijks of maandelijks
 • De bron
  De flexwerker welke is verloond
 • Het registratienummer
  Het registratienummer van de flexwerker 
 • De naam van de begunstigde voor de betaling
 • De betaalwijze
  Kas, ING giro, bank EU of Bank wereldwijd
 • Het rekeningnummer
 • Het totaal bedrag van de verloning
 • Bedrag voor afboeken of blokkeren (indien van toepassing)
 • Het restant
  Verschil tussen 'Bedrag' en 'Afboeken/blokkeren'
 • Opmerking
  Wanneer het een kasbetaling betreft wordt de opmerking 'Handmatig afwikkelen' getoond
 • Het uiteindelijk te betalen bedrag

Tevens bevat het bestand een recapitulatie pagina. Hierop staan de volgende gegevens: 'Totaal aantal posten', 'Totaal bedrag' en 'Totaal rekeningnummers' van het betaalbestand.

Exportbestand

De SEPA bestanden zijn voorzien van hashing. Hashing is een methode om te detecteren of een bestand tussentijds is aangepast. Wanneer je het SEPA bestand upload bij de bank wordt de hash getoond, welke je kunt vergelijken met de hash die uit Easyflex komt. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.