Skip to main content
Skip table of contents

BI > Bankgegevens

De bankgegevens van de werkmaatschappij leg je op dit tabblad vast. Deze rekeningen worden aangeroepen voor het betaalverkeer van de werkmaatschappij. Je kunt onbeperkt rekeningen ingeven en in het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeninggebruik' kun je aangeven waar de rekeningnummers voor gebruikt dienen te worden.Overzicht bankgegevens

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde rekeningen. De 'Soort rekening' kun je na het opslaan van een rekening niet meer wijzigen. Wanneer het rekeningnummer dat je wilt verwijderen in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer er binnen het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeninggebruik' verwezen wordt naar het betreffende rekeningnummer, is verwijderen niet mogelijk.Soort rekening (verplicht)

In dit veld dien je de rekeningsoort te selecteren. Je hebt de keuze uit:

 • Betaalrekening bank
  Je rekeningnummer bij de bank, bijvoorbeeld ABN-AMRO, Rabobank.

 • G-rekening bank (WKA)
  WKA staat voor Wet Keten Aansprakelijkheid. Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waar slechts een beperkt aantal partijen mee kunnen worden betaald. Die partijen zijn de Belastingdienst en de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV). Dit rekeningnummer begint altijd met 99.
 • Rekening LB dienst (WKA)
  WKA staat voor Wet Keten Aansprakelijkheid. Op deze rekening kunnen je relaties rechtstreeks het deel loonheffing overmaken aan de Belastingdienst. Dit rekeningnummer begint altijd met 99.  
 • Bankrekening factormij
  Wanneer je gebruik maakt van de diensten van een factor maatschappij, kun je het bankrekeningnummer van deze maatschappij vastleggen.

Wanneer je een G-rekening en/of een rekening LB dienst hebt ingegeven, kun je bij relaties exact bepalen hoeveel procent er naar deze rekeningen gestort dient te worden. Deze verdeling wordt op de factuur van de relatie getoond. Als je een bankrekening factormaatschappij hebt ingegeven wordt er een standaard tekst op je facturen getoond. Indien gewenst kun je deze aanpassen. Klik hier voor meer informatie.

Naam bank (verplicht)

In dit veld dien je de bankinstelling van het rekeningnummer in te geven. Een voorbeeld hiervan is ABN-AMRO.

IBAN nummer (verplicht)

In dit veld geeft je het daadwerkelijke rekeningnummer van de rekening in. Easyflex controleert het nummer van de betaalrekening bank, de G-rekening bank (WKA) en rekening LB dienst (WKA) op geldigheid.

Rekeningnummer

In dit veld wordt het rekeningnummer van de rekening.

BIC/SWIFT code

Wanneer er flexwerkers werkzaam zijn voor je werkmaatschappij met buitenlandse bankrekeningnummers ben je verplicht de BIC/SWIFT code van je bankinstelling vast te leggen. Dit is een internationale code die banken gebruiken voor betalingsverkeer. Iedere bank heeft een eigen BIC code. Daardoor komen internationale betalingsoverdrachten bij de juiste bank terecht. De BIC wordt ook wel SWIFT code genoemd.

Incassanten ID

Wanneer je gebruik maakt van een betaalrekening bank is het mogelijk om het incassanten ID in dit veld in te geven. Een incassant ID is een uniek kenmerk voor de incassant. Het is een vaste unieke code die het uitzendbureau gebruikt om zich te identificeren. Deze code krijg je van de bank bij het afsluiten van het Europees incassocontract.

Transactiekosten buitenland

In dit veld geef je aan welke partij de kosten voor een buitenlandse transactie op zich neemt. Standaard staat deze instelling op 'Gedeelde kosten'. Je hebt de keuze uit 'Alle kosten opdrachtgever', 'Alle kosten begunstigde' of 'Gedeelde kosten'. Sinds 1 juli 2003 gelden er nieuwe regels en tarieven voor het betalingsverkeer binnen de Europese Unie. Tarieven voor betalingen naar deze landen zijn daardoor aanmerkelijk goedkoper geworden.

Wat zijn de voorwaarden van de EC-maatregel:

 • Binnen of tussen EU-landen
 • In euro's
 • Ten bedrage van maximaal € 50.000,-
 • Te verwerken zonder handmatige tussenkomst (voorzien van volledige en correcte IBAN en BIC)
 • De transactiekosten worden gedeeld met de begunstigde

De transactiekosten van betalingen die je deelt met de begunstigde zijn gelijk aan binnenlandse betalingen.

SEPA bestandsformaat

In dit veld kun je het formaat van het XML-bestand ingeven. Je hebt de keuze uit 'standaard', 'ABN AMRO', 'Rabobank' of 'ING Bank'. 

Wereldwijd bestandsformaat

In dit veld kun je het formaat van het XML-bestand ingeven. Je hebt de keuze uit 'BTL91' en 'SEPA Wereldwijd'.
 


Gegevens rekeninghouder 

Bij het invoeren van een nieuwe rekening worden automatisch de gegevens van de werkmaatschappij getoond. Je kunt deze, indien gewenst, wijzigen. Wanneer je een 'Bankrekening factormij' aanmaakt dan voer je bij de 'Gegevens rekeninghouder' de gegevens in van degene waaraan je je facturen verpandt.

Naam (verplicht)

De naam van de rekeninghouder dient te worden ingegeven.

Adres (verplicht)

Het adres van de rekeninghouder dient te worden ingegeven.

Plaats (verplicht)

De plaats van de rekeninghouder dient te worden ingegeven.

Land (verplicht)

Het land van de rekeninghouder dient te worden ingegeven. Het invoeren van het land zorgt ervoor dat een bepaald veld in het buitenlandse betaalbestand komt te staan.

Naam tekeningsbevoegde

De naam van de tekeningsbevoegde voor deze rekening, kan in dit veld worden ingegeven.Gegevens van bank

Gegevens van de eerder ingegeven bankinstelling kunnen in deze velden worden ingegeven.

Naam

De naam van de bankinstelling kan worden ingegeven.

Adres

Het adres van de bankinstelling kan worden ingegeven.

Postcode en plaats

De postcode en plaats van de bank kan worden ingegeven.Geavanceerd 

Optioneel kun je er voor kiezen om bij incasso opdrachten de naam en/of woonplaats van de begunstigde (betaler) te vermelden. Fortis Bank accepteert alleen bestanden waarin deze gegevens vermeld staan, andere banken niet. Wanneer je incasso bestanden wilt inlezen middels een bankprogramma van Fortis adviseren we je de naam en plaats van de begunstigde altijd te vermelden. Door het activeren van de knop 'Geavanceerd' kun je deze keuze instellen.

Bankrekening factormij 

Als je facturen worden verpand aan een factormaatschappij dien je hiervoor een rekeningnummer vast te leggen. In de praktijk wordt de combinatie G-rekening en factormaatschappij gebruikt. Easyflex heeft dit nu ook mogelijk gemaakt waardoor op één factuur zowel de G-rekening als de factormaatschappij kan worden toegepast. Je kunt in het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Bankgegevens bij het rekeningnummer van de factormaatschappij vastleggen dat een G-rekening wel of niet standaard bij factoring mag worden toegepast. Daarnaast is het ook mogelijk om in het tabblad 'Facturatie > Instellingen' bij relaties vast te leggen dat je van deze standaard wilt afwijken.

Wanneer je facturen verpand aan een factormaatschappij is het niet mogelijk één of meerdere facturen automatisch te incasseren. Er wordt te allen tijde op de factuur vermeld dat deze verpand is.Easyflex zal nu een standaard tekst op al je facturen tonen.Indien gewenst kun je deze tekst naar eigen inzicht wijzigen. Hiervoor activeer je de knop 'Tekst factormij'. Wanneer je de optie 'Afwijkende tekst' selecteert kun je vrije tekst ingeven. De gewijzigde gegevens worden opgeslagen als je de knop 'Ok' activeert. Als je de gewijzigde gegevens niet wilt opslaan activeer je de knop 'Annuleren'. Indien er is gekozen om de 'G-rekening / rekening LB' niet toe te passen wordt alleen de tekst van 'Tekst op factuur voor factormaatschappij:' op de factuur vermeld. Het bedrag en de 'Tekst op factuur na bedrag:' zal niet op de factuur worden vermeld.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.