Skip to main content
Skip table of contents

Aansturing overzichten

Algemeen

Met behulp van dit programma stuur je het gebruik van overzichten aan. Dit doe je door toestemming per niveau en eventueel per autorisatierol te verlenen. Zo bepaal je op welk niveau en door wie er overzichten kunnen worden geproduceerd en geprint. Wanneer een overzicht reeds beschikbaar was gesteld in Frontoffice en/of Backoffice en/of Mijn gegevens en je kiest ervoor de toegang voor één of meerdere modules in te trekken dan worden reeds aangemaakte overzichten binnen deze module verwijderd. Ook ingeplande overzichten zullen dan worden verwijderd. 
Detailinformatie

Wanneer je een bepaald overzicht hebt geselecteerd, word er detailinformatie getoond.

Informatie

Easyflex toont je informatie omtrent het door jou geselecteerde overzicht.

Interne naam van het overzicht

In dit veld wordt de interne naam van het overzicht getoond. Deze is aangemaakt door Easyflex, maar je kunt, indien gewenst, de naam wijzigen (je zou er bijvoorbeeld cijfers voor kunnen zetten om een bepaalde volgorde te creëren). Door het activeren van de pijltjestoets naast het veld, wordt automatisch weer de interne naam getoond welke is aangemaakt door Easyflex. De overzichten die in het rood beschreven staan zijn nog niet beschikbaar gesteld.

De overzichten kunnen in maximaal drie modules voorkomen:

  • Mijn gegevens
  • Frontoffice
  • Backoffice

Easyflex heeft ook al een minimale selectie gemaakt voor de diverse overzichten, zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde betaallijsten en journaalpostlijsten nooit verwerkt worden op Frontoffice niveau, maar dient dit altijd te gebeuren op Backoffice niveau. Op welke niveaus je de overzichten beschikbaar kunt stellen wordt kenbaar gemaakt in het complete overzicht van alle beschikbare overzichten. Als je een overzicht op een bepaald niveau uitschakelt en deze overzichten zijn al wel aangemaakt op dit niveau stelt Easyflex de controlevraag 'Door de gemaakte wijzigingen zullen bepaalde overzichten niet meer toegankelijk zijn, deze zullen hierdoor verwijderd worden... Weet u zeker dat u wilt doorgaan?'.

Mijn gegevens

Voor de module 'Mijn gegevens' stuur je de overzichten aan welke betrekking hebben op de medewerker zelf, de locatie waartoe de medewerker behoort, het rayon waartoe de medewerker behoort en de werkmaatschappij waartoe de medewerker behoort.

In bovenstaand voorbeeld mag elke medewerker binnen 'Mijn gegevens' overzichten genereren op 'Relatiebeheerder' en 'Locatie' niveau. Overzichten met informatie over een rayon mogen alleen worden gegenereerd door de medewerker met de rol 'Rayonmanager'. Overzichten met informatie over de hele werkmaatschappij mogen alleen worden gegenereerd door de medewerker met de rol 'Directeur'.

Frontoffice

Voor de module 'Frontoffice' stuur je overzichten aan welke betrekking hebben op de niveaus waarvoor de medewerker verantwoordelijk is. Zo kan een medewerker welke is aangesteld als locatiemanager ('Beheer > Locaties > Locatiemanager') overzichten produceren van alle medewerkers behorende tot zijn/haar locatie(s) en van alle locaties waarvan hij/zij locatiemanager is. Een medewerker welke is aangesteld als rayonmanager ('Beheer > Rayons > Rayonmanager') kan overzichten produceren van alle medewerkers, alle locaties en alle rayons waarvan hij/zij rayonmanager is. Bijvoorbeeld een medewerker is rayonmanager van rayon 1, hieronder vallen locatie 2 en 5. Als deze rayonmanager een lijst op medewerkerniveau wenst te genereren, kan er een selectie worden gemaakt uit alle medewerkers welke behoren tot locatie 2 en 5. Wil de rayonmanager een overzicht op locatie niveau, kan er een selectie worden gemaakt uit locatie 2 en 5. Wil de rayonmanager een overzicht op Rayonniveau, wordt rayon 1 getoond.

Een medewerker welke niet is aangesteld als locatie- en/of rayonmanager, kan binnen 'Frontoffice' geen overzichten genereren.

In bovenstaand voorbeeld mag de medewerker met de rol 'Intercedent' binnen de module 'Frontoffice' overzichten genereren op 'Relatiebeheerder' niveau. Overzichten met informatie over de locatie, mogen binnen de module 'Frontoffice' alleen worden gegenereerd door de medewerker met de rol 'Vestigingsmanager'. Overzichten met informatie over het rayon, mogen binnen de module 'Frontoffice' alleen worden gegenereerd door de medewerker met de rol 'Directeur'. Overzichten over de hele werkmaatschappij kunnen, in dit voorbeeld, binnen de module 'Frontoffice' niet worden gegenereerd.

Backoffice

Voor de module 'Backoffice' stuur je overzichten aan welke betrekking hebben op het niveau dat voor de gehele organisatie geldt. Bijvoorbeeld journaalposten, controle bedrijfsinstellingen, loonbelastingopgaven e.d. Als een bepaald niveau is aangevinkt en de medewerker heeft de geselecteerde autorisatierol (of de autorisatierol is 'N.v.t.') kan de medewerker op het geselecteerde niveau een selectie maken uit alle medewerkers, alle locaties en alle rayons.

In bovenstaand voorbeeld kunnen overzichten met als niveau 'Relatiebeheerder' binnen de module 'Backoffice' niet worden gegenereerd. Overzichten met informatie over de locatie, mogen binnen de module 'Backoffice' alleen worden gegenereerd door de medewerker met de rol 'Vestigingsmanager'. Overzichten met informatie over het rayon mogen binnen de module 'Backoffice' alleen worden gegenereerd door de medewerker met de rol 'Rayonmanager'. Overzichten over de hele werkmaatschappij, kunnen in dit voorbeeld binnen de module 'Backoffice' alleen worden gegenereerd door de medewerker met de rol 'Directeur'.

Per module wordt door Easyflex bepaald op welke niveau een overzicht geproduceerd kan worden. Wanneer een overzicht binnen een bepaalde module geproduceerd kan worden, kun je binnen deze module een niveau en/of autorisatierol selecteren. Zo kan bijvoorbeeld het overzicht 'Leegloop' voor zowel de module 'Mijn gegevens', 'Frontoffice' en 'Backoffice' worden gegenereerd. Binnen deze modules kun je bepalen op welk niveau het overzicht geproduceerd mag worden. 

Wanneer een overzicht niet binnen een bepaalde module geproduceerd kan worden, zijn de niveaus en autorisatierollen binnen de module niet beschikbaar voor selectie. Bijvoorbeeld een lijst met 'Journaalposten lonen' kan alleen maar in de module 'Backoffice' worden gegenereerd. Binnen deze module is de lijst alleen maar te produceren op werkmaatschappij niveau. Dit heeft voornamelijk te maken met de gegevensinhoud van de geselecteerde lijst.

Overzichten

Voor een compleet overzicht van alle beschikbare overzichten, klik je hier.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.