Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Loonaangiften (historisch)

Overzicht van alle periodes waarover je loonaangifte hebt gedaan en/of de periodes waarover nog aangegeven kan worden.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Loonheffingennummer

Je kunt een keuze maken uit 'Alle loonheffingennummers' of je kunt per loonheffingennummer een overzicht aanmaken.

Aangiftejaar

Je geeft hier aan voor welk jaar je een overzicht wilt aanmaken.

Status aangifte

Hier heb je drie mogelijkheden:

  • Reeds aangegeven
    de bedragen per periode van de loonaangiften die je al aangegeven hebt

  • Nog aan te geven
    de bedragen per periode die nog aan te geven zijn

  • Aangegeven + aan te geven
    de bedragen 'reeds aangegeven' en 'nog aan te geven' bij elkaar opgeteld

Overzicht

Naast het loonheffingennummer, aangiftetijdvak en de status van de aangifte worden hier ook gegevens voor loonbelasting, premieheffing en sociale verzekering weergegeven. Dit overzicht is puur informatief.

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.