Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Incasso's (aanmaken incasso-opdrachten)

Berichtsoort: Incasso (SEPA)

Aanmaken van digitale opdrachten voor incasso en het produceren van een overzicht.

Selectiecriteria

Voor de incasso-opdrachten kun je geen selectiecriteria ingeven.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam relatie

 • Locatie - Naam relatie

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de bron
  relatie welke is gefactureerd

 • de naam van de betaler

 • de betaalwijze
  ING giro, bank binnenland, bank EU of bank wereldwijd

 • het rekeningnummer

 • het totaal gefactureerde bedrag

 • bedrag voor afboeken of blokkeren (indien van toepassing)

 • het restant
  verschil tussen 'Bedrag' en 'Afboeken/blokkeren')

 • opmerking
  wanneer staat de incasso geagendeerd

 • het uiteindelijk te incasseren bedrag

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in het SEPA formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.