Berichtsoort: Incasso (SEPA)

Aanmaken van digitale opdrachten voor incasso en het produceren van een overzicht.

Selectiecriteria

Voor de incasso-opdrachten kun je geen selectiecriteria ingeven.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam relatie

 • Locatie - Naam relatie

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de bron
  relatie welke is gefactureerd

 • de naam van de betaler

 • de betaalwijze
  ING giro, bank binnenland, bank EU of bank wereldwijd

 • het rekeningnummer

 • het totaal gefactureerde bedrag

 • bedrag voor afboeken of blokkeren (indien van toepassing)

 • het restant
  verschil tussen 'Bedrag' en 'Afboeken/blokkeren')

 • opmerking
  wanneer staat de incasso geagendeerd

 • het uiteindelijk te incasseren bedrag

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in het SEPA formaat.