Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Loonstaat

Aanmaken van de loonstaat en verzamelloonstaat.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Uitvoer

Je kunt een selectie maken voor het uitvoeren van het overzicht, je hebt de keuze uit:

 • Verzamelloonstaat

 • Loonstaat

Loonheffingennummer

Je dient aan te geven voor welk loonheffingennummer de loonstaat moet worden verwerkt, je hebt de keuze uit alle loonheffingennummers van de werkmaatschappij.
Zodra je kiest voor 'N.v.t' komt het veld 'Cao-fase' beschikbaar. 

Cao-fase

De fases van de cao die wordt gevolgd, worden getoond. Er kan één cao per keer worden geselecteerd. Hiermee kan de loonsom per fase worden gegenereerd.

Rapportagetijdvak

Je dient aan te geven over welk tijdvak je het overzicht wilt aanmaken. Je hebt de keuze uit:

 • Jaar

 • Maand

 • Variabel tijdvak
  bij het ingeven van een variabel tijdvak is het niet mogelijk om data in te geven die twee loonjaren beslaan.

Jaar

Je dient het jaar, waarin u de loonstaat wilt verwerken, te selecteren. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren met de statussen 'Geactiveerd', 'Operationeel', 'In afsluitfase' en 'Afgesloten'. Easyflex toont automatisch het operationele loonjaar, door het activeren van de pijltjestoets kan je een keuze maken uit de (eventueel) overig aanwezige loonjaren.

Maand

Als je het rapportagetijdvak 'Maand' hebt geselecteerd dien je hier een maand te selecteren.

Vanaf

Als je hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak' dan dien je in dit veld de startdatum in te geven.

Tot en met

Als je hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak' dan dien je in dit veld de einddatum van in te geven.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam

 • Locatie - naam

Overzicht:

Loonstaat

Op dit overzicht staan alle flexwerkers die voor u werken of hebben gewerkt, elk loontijdvak wordt apart vermeld. Op het overzicht wordt getoond:

 • het loonbelastingnummer

 • het soort overzicht en het jaar

 • het registratienummer en naam van de flexwerker

 • het loontijdvak

 • het aantal SV dagen

 • nummer IKV

 • loon in geld

 • loon niet in geld

 • fooien en uitkeringen

 • totaal van voornoemde kolommen

 • aftrek alle heffingen

 • loon voor svw

 • loon SV excl. auto

 • loon voor zvw

 • loon voor lb/ph

 • ingehouden lb/ph

 • ingehouden bijdrage zvw

 • fiscaal uitbetaald

 • arbeidskorting

Hierna wordt een totaal generaal gemaakt van de kolommen:

 • loon in geld (03)

 • loon anders dan in geld (04)

 • fooien en uitkeringen (05)

 • totaal (06)

 • aftrekposten voor alle heffingen (07)

 • loon voor de werknemersverzekeringen (08)

 • uitsluitend voor de werknemersverzekeringen exclusief bijtelling voor auto van de zaak (11)

 • loon voor zorgverzekeringswet (12)

 • loon voor de lb/ph (14)

 • ingehouden loon lb/ph (15)

 • ingehouden werknemersbijdrage Zvw (16)

 • fiscaal uitbetaald (17)

 • arbeidskorting (18)

 • het loonbelastingnummer

 • het soort overzicht en het jaar

 • het registratienummer en naam van de flexwerker

 • het loontijdvak

 • het aantal SV dagen

 • loon in geld

 • loon niet in geld

 • fooien en uitkeringen

 • totaal van voornoemde kolommen

 • aftrek alle heffingen

 • loon voor svw

 • loon in geld

 • loon niet in geld

 • ingehouden ww

 • loon voor zvw

 • loon uitsluitend voor lb/ph

 • loon voor lb/ph

 • ingehouden lb/ph

 • ingehouden bijdrage zvw

 • uitbetaald

 • arbeidskorting

Hierna wordt een totaal generaal gemaakt van de kolommen:

 • loon in geld (03)

 • loon anders dan in geld (04)

 • fooien en uitkeringen (05)

 • totaal (06)

 • aftrekposten voor alle heffingen (07)

 • loon voor de werknemersverzekeringen (08)

 • uitsluitend voor loonbelasting, volksverzekeringen en Zvw - loon in geld (09)

 • uitsluitend voor loonbelasting, volksverzekeringen en Zvw - loon anders dan in geld (10)

 • uitsluitend voor loonbelasting, volksverzekeringen en Zvw - ingehouden premie ww (11)

 • loon voor zorgverzekeringswet (12)

 • loon uitsluitend voor lb/ph (13)

 • loon voor lb/ph (14)

 • ingehouden lb/ph (16)

 • ingehouden werknemersbijdrage Zvw (16)

 • fiscaal uitbetaald (17)

 • arbeidskorting (18)

Verzamelloonstaat

Op dit overzicht staan alle flexwerkers die voor je werken of hebben gewerkt, hier wordt het totale tijdvak vermeld. Op het overzicht wordt getoond:

 • het loonbelastingnummer

 • het soort overzicht en het jaar

 • het registratienummer en naam van de flexwerker

 • het loontijdvak

 • het aantal SV dagen

 • nummer IKV

 • loon in geld

 • loon niet in geld

 • fooien en uitkeringen

 • totaal van voornoemde kolommen

 • aftrek alle heffingen

 • loon voor svw

 • loon SV excl. auto

 • loon voor zvw

 • loon voor lb/ph

 • ingehouden lb/ph

 • ingehouden bijdrage zvw

 • fiscaal uitbetaald

 • arbeidskorting

Hierna wordt een totaal generaal gemaakt van de kolommen:

 • loon in geld (03)

 • loon anders dan in geld (04)

 • fooien en uitkeringen (05)

 • totaal (06)

 • aftrekposten voor alle heffingen (07)

 • loon voor de werknemersverzekeringen (08)

 • loon voor de werknemersverzekeringen exclusief bijtelling voor de auto van de zaak(11)

 • loon voor zorgverzekeringswet (12)

 • loon voor lb/ph (14)

 • ingehouden lb/ph (15)

 • ingehouden werknemersbijdrage Zvw (16)

 • fiscaal uitbetaald (17)

 • arbeidskorting (18)

 • het loonbelastingnummer

 • het soort overzicht en het jaar

 • het registratienummer en naam van de flexwerker

 • het aantal SV dagen

 • het loontijdvak

 • loon in geld

 • loon niet in geld

 • fooien en uitkeringen

 • totaal van voornoemde kolommen

 • aftrek alle heffingen

 • loon voor svw

 • loon in geld

 • loon niet in geld

 • ingehouden ww

 • loon voor zvw

 • loon uitsluitend voor lb/ph

 • loon voor lb/ph

 • ingehouden lb/ph

 • ingehouden bijdrage zvw

 • fiscaal uitbetaald

 • netto uitbetaald

 • arbeidskorting

Hierna wordt een totaal generaal gemaakt van de kolommen:

 • loon in geld (03)

 • loon anders dan in geld (04)

 • fooien en uitkeringen (05)

 • totaal (06)

 • aftrekposten voor alle heffingen (07)

 • loon voor de werknemersverzekeringen (08)

 • uitsluitend voor loonbelasting, volksverzekeringen en Zvw - loon in geld (09)

 • uitsluitend voor loonbelasting, volksverzekeringen en Zvw - loon anders dan in geld (10)

 • uitsluitend voor loonbelasting, volksverzekeringen en Zvw - ingehouden premie ww (11)

 • loon voor zorgverzekeringswet (12)

 • loon uitsluitend voor lb/ph (13)

 • loon voor lb/ph (14)

 • ingehouden lb/ph (16)

 • ingehouden werknemersbijdrage Zvw (16)

 • fiscaal uitbetaald (17)

 • arbeidskorting (18)

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.